Hlavní obsah

kolo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (hnací, u auta ap.) колесо́Kolo se točí.Колесо́ ве́ртится.píchnout koloпроколо́ть ши́нуmlýnské koloме́льничное колесо́
  2. (jízdní) велосипе́дjet na koleе́хать на велосипе́деdámské/pánské/dětské koloже́нский/мужско́й/де́тский велосипе́дsilniční/horské koloшоссе́йный/го́рный велосипе́д
  3. (kruh) круг
  4. (okrouhlý objekt) колесо́
  5. (závodní okruh) круг
  6. (část soutěže ap.) тур, ра́унд(tenis) кругprvní kolo volebпе́рвый тур вы́боров

Vyskytuje se v

horský: sport. horské koloго́рный велосипе́д

kolem: cesta kolem světaпутеше́ствие вокру́г све́та

kolo: píchnout koloпроколо́ть ши́ну

ozubený: ozubené koloзубча́тое колесо́

řetěz: řetěz jízdního kolaцепь велосипе́да

svět: cesta kolem světaкругосве́тное путеше́ствие

u: páté kolo u vozuпя́тое колесо́ в теле́ге

zahřívací: sport. zahřívací koloпрогре́вочный круг

hustilka: hustilka na koloвелосипе́дный насо́с

jezdit: jezdit na kole/lyžíchката́ться на велосипе́де/лы́жах

jízdní: jízdní koloвелосипе́д

náhon: náhon na čtyři kolaпри́вод на четы́ре колеса́

nosič: nosič na kolaбага́жник для велосипе́дов

oběh: oběh Země kolem Slunceобраще́ние Земли́ вокру́г Со́лнца

otáčet se: Země se otáčí kolem své osy.Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.

padnout: padnout komu kolem krkuбро́ситься на ше́ю кому

paprsek: tech. paprsky kolaспи́цы

pedál: pedál jízdního kolaпеда́ль велосипе́да

pohon: motor. pohon na přední/zadní kolaприво́д на пере́дние/за́дние колёса

procházet: procházet kolem kašnyпроходи́ть ми́мо фонта́на

projet se: projet se na koleпоката́ться на велосипе́де

předběhnout: předběhnout o celé koloопереди́ть на кру́г

přijet: přijet na koleприе́хать на велосипе́де

sbíhavost: motor. sbíhavost kolсхожде́ние колёс

sedačka: dětská sedačka na koloде́тское велокре́сло

skočit: skočit komu kolem krkuбро́ситься на ше́ю

vidlice: přední vidlice kolaпере́дняя ви́лка велосипе́да

vrhnout se: vrhnout se komu kolem krkuбро́ситься кому на ше́ю

vylučovací: sport. vylučovací kolo rozjížďkaзае́зд

závodní: závodní kolo cyklistikaго́ночный велосипе́д

hlava: Jde mi z toho hlava kolem.У меня́ голова́ идёт кру́гом.

něco: Je mu něco kolem třiceti.Ему́ что-то о́коло тридцати́.

obtočit: obtočit si koho kolem prstuобвести́ кого вокру́г па́льца

omotat: omotat si koho kolem prstuобвести́ кого вокру́г па́льца

otočit: otočit si koho kolem prstuвить верёвки из кого, прибра́ть к рука́м кого

pátý: být páté kolo u vozu zbytečný, nepotřebnýбыть пя́тым колесо́м в теле́ге

pořád: být pořád v jednom koleкрути́ться как бе́лка в коле́се

vůz: páté kolo u vozuпя́тое коле́со в теле́ге

ката́ться: jezdit na koleката́ться на велосипе́де

колесо́: setrvačníkové koloмахово́е колесо́

коло́нка: hlavové složení jízdního kolaвелосипе́дная рулева́я коло́нка

круг: záchranné koloспаса́тельный круг

легкоспла́вный: hliníkový disk (na kolo)легкоспла́вный диск

мах: otáčka kolaмах колеса́

насо́с: hustilka, pumpička na koloвелосипе́дный насо́с

о́коло: kolem dokola mluvit ap. вокру́г да о́коло

приво́д: auto s pohonem na všechna čtyři kolaавтомоби́ль с приво́дом на четы́ре колеса́

путеше́ствие: cesta kolem světaкругосве́тное путеше́ствие

хлеста́ть: Voda cákala kolem.Вода́ хлеста́ла круго́м.

бага́жник: nosič na kola na autoбага́жник для велосипе́дов

велосипе́д: silniční/horské koloшоссе́йный/го́рный велосипе́д

враща́ться: Země se otáčí kolem své osy.Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.

где́-то: Přijdu asi kolem osmé.Приду́ где́-то о́коло восьми́.

го́ночный: závodní koloго́ночный велосипе́д

е́хать: jet na koleе́хать на велосипе́де

за́дний: zadní koloза́днее колесо́

круго́м: rozhlédnout se kolemогляде́ться круго́м

кругосве́тный: plavba kolem světaкругосве́тное пла́вание

крути́ться: být pořád v jednom koleкрути́ться как бе́лка в колесе́

поверну́ться: otočit se kolem dokolaповерну́ться круго́м

свет: cesta kolem světaпутеше́ствие вокру́г све́та

бе́лка: být v jednom kole, lítat jako hadr na holiверте́ться как бе́лка в колесе́

солове́й: mazat med kolem ústсоловьём петь