Hlavní obsah

kolo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (hnací, u auta ap.) колесо́Kolo se točí.Колесо́ ве́ртится.píchnout koloпроколо́ть ши́нуmlýnské koloме́льничное колесо́
  2. (jízdní) велосипе́дhovor. ве́ликjet na koleе́хать на велосипе́деdámské/pánské/dětské koloже́нский/мужско́й/де́тский велосипе́дsilniční/horské koloшоссе́йный/го́рный велосипе́д
  3. (kruh) круг
  4. (okrouhlý objekt) колесо́
  5. (závodní okruh) круг
  6. (část soutěže ap.) тур, ра́унд(tenis) кругprvní kolo volebпе́рвый тур вы́боров

Vyskytuje se v

horský: sport. horské koloго́рный велосипе́д

kolem: cesta kolem světaпутеше́ствие вокру́г све́та

kolem: kolem dokola všude kolemвезде́, (по)всю́ду

litý: litá kola diskyлиты́е ди́ски

ozubený: ozubené koloзубча́тое колесо́

řetěz: řetěz jízdního kolaцепь велосипе́да

svět: cesta kolem světaкругосве́тное путеше́ствие

u: páté kolo u vozuпя́тое колесо́ в теле́ге

zahřívací: sport. zahřívací koloпрогре́вочный круг

hnací: hnací koloведу́щее колесо́

hustilka: hustilka na koloвелосипе́дный насо́с

jezdit: jezdit na kole/lyžíchката́ться на велосипе́де/лы́жах

jízdní: jízdní koloвелосипе́д

kolem: kolem půlnociо́коло полу́ночи

kolem: rozhlédnout se kolemогляде́ться круго́м/по сторона́м

kolem: projít kolemпройти́ ми́мо

náhon: náhon na čtyři kolaпри́вод на четы́ре колеса́

nosič: nosič na kolaбага́жник для велосипе́дов

oběh: oběh Země kolem Slunceобраще́ние Земли́ вокру́г Со́лнца

otáčet se: Země se otáčí kolem své osy.Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.

padnout: padnout komu kolem krkuбро́ситься на ше́ю кому

paprsek: tech. paprsky kolaспи́цы

pedál: pedál jízdního kolaпеда́ль велосипе́да

pohon: motor. pohon na přední/zadní kolaприво́д на пере́дние/за́дние колёса

projet se: projet se na koleпоката́ться на велосипе́де

předběhnout: předběhnout o celé koloопереди́ть на кру́г

přijet: přijet na koleприе́хать на велосипе́де

sbíhavost: motor. sbíhavost kolсхожде́ние колёс

sedačka: dětská sedačka na koloде́тское велокре́сло

skočit: skočit komu kolem krkuбро́ситься на ше́ю

stacionární: sport. stacionární koloвелотренажёр

vidlice: přední vidlice kolaпере́дняя ви́лка велосипе́да

vrhnout se: vrhnout se komu kolem krkuбро́ситься кому на ше́ю

vylučovací: sport. vylučovací kolo rozjížďkaзае́зд

závodní: závodní kolo cyklistikaго́ночный велосипе́д

hlava: Jde mi z toho hlava kolem.У меня́ голова́ идёт кру́гом.

kolem: otočit si koho/co kolem prstuприбра́ть к рука́м кого/что

kolem: chodit kolem horké kaše vyhýbavě mluvitходи́ть вокру́г да о́коло

kolem: Jde mi z toho všeho hlava kolem.От всего́ э́того голова́ идёт кру́гом.

kolem: když se to vezme kolem a kolemвообще́ (говоря́), в о́бщем и це́лом

něco: Je mu něco kolem třiceti.Ему́ что-то о́коло тридцати́.

obtočit: obtočit si koho kolem prstuобвести́ кого вокру́г па́льца

omotat: omotat si koho kolem prstuобвести́ кого вокру́г па́льца

otočit: otočit si koho kolem prstuвить верёвки из кого, прибра́ть к рука́м кого

pátý: být páté kolo u vozu zbytečný, nepotřebnýбыть пя́тым колесо́м в теле́ге

pořád: být pořád v jednom koleкрути́ться как бе́лка в колесе́

vůz: páté kolo u vozuпя́тое коле́со в теле́ге

ката́ться: ката́ться на велосипе́деjezdit na kole

колесо́: махово́е колесо́setrvačníkové kolo

колесо́: зубча́тое колесо́ozubené kolo

коло́нка: велосипе́дная рулева́я коло́нкаhlavové složení jízdního kola

круг: спаса́тельный кругzáchranné kolo

легкоспла́вный: легкоспла́вный дискhliníkový disk (na kolo)

мах: мах колеса́otáčka kola

насо́с: велосипе́дный насо́сhustilka, pumpička na kolo

о́коло: вокру́г да о́колоkolem dokola mluvit ap.

приво́д: автомоби́ль с приво́дом на четы́ре колеса́auto s pohonem na všechna čtyři kola

приво́д: по́лный приво́д (на четы́ре колеса́)pohon na všechna kola

путеше́ствие: кругосве́тное путеше́ствиеcesta kolem světa

хлеста́ть: Вода́ хлеста́ла круго́м.Voda cákala kolem.

бага́жник: бага́жник для велосипе́довnosič na kola na auto