Hlavní obsah

padnout

Dokonavé sloveso

 1. (k zemi) пасть, упа́сть, свали́тьсяPadla rosa.Вы́пала роса́.
 2. (dostat se níž) пасть, упа́сть, свали́тьсяpadnout na kolena před kým poklonit se, vzdát čestпреклони́ться перед кем
 3. (pozbýt úrovně, síly) пасть, упа́сть, свали́ться
 4. (skácet se) упа́сть, свали́ться, ру́хнутьpadnout do mdlobупа́сть в о́бморок
 5. (zahynout, zemřít) поги́бнуть, пасть
 6. (ztratit vliv ap.) пасть, потеря́ть влия́ние
 7. (neuskutečnit se) провали́ться
 8. (postihnout, tížit) навали́ться, лечь
 9. (s úderem, ránou) разда́ться, звуча́ть, слы́шаться
 10. (vrhnout se) бро́ситься, ки́нутьсяpadnout komu kolem krkuбро́ситься на ше́ю комуpadnout do náručeбро́ситься в объя́тия
 11. (dostat se) попа́стьpadnout do zajetíпопа́сть в плен
 12. (postihnout, týkat se) пасть, упа́сть, каса́ться
 13. (o oblečení) сиде́ть, идти́Ty šaty ti padnou!Э́то пла́тье тебе́ идёт!

Vyskytuje se v

osidlo: попа́сть в се́тиpadnout do osidel

koleno: бро́ситься/стать на коле́ниpadnout/kleknout na kolena

léčka: попа́сть в западню́padnout do léčky

náruč: бро́ситься в объя́тияpadnout do náručí

ulitý: Пла́тье сиди́т как вли́тое.Šaty padnou jako ulité.

oběť: пасть же́ртвой чегоpadnout za oběť čemu

oko: пригляну́ться комуpadnout komu do oka

rosa: до росы́než padne rosa brzy

spár: попа́сть в ла́пы комуpadnout do spárů komu

плен: попа́сть в пленpadnout do zajetí

подойти́: Э́то пальто́ мне подойдёт.Ten kabát mi padne.

попа́сть: попа́сть в пленpadnout se do zajetí

коса́: Нашла́ коса́ на ка́мень.Padla kosa na kámen.

ме́тить: Ме́тил в воро́ну, а попа́л в коро́ву.Mířil vysoko a padnul hluboko.

найти́: Нашла́ коса́ на ка́мень.Padla kosa na kámen.

роса́: до росы́než padne rosa, brzy, časně

padnout: упа́сть в о́бморокpadnout do mdlob