Hlavní obsah

něco

Vyskytuje se v

dřív: o něco dřívпора́ньше

od, ode: od každého něcoот ка́ждого понемно́гу

v, ve: něco v hlavě. myslí mu toОн с голово́й., У него́ есть голова́ на плеча́х.

bolet: Bolí tě něco?У тебя́ боли́т что́-нибудь?

extra: Musí mít vždycky něco extra.Ему́ всегда́ ну́жно что́-нибудь осо́бенное.

klapat: Tady něco neklape.Здесь что́-то не так.

poprosit: Mohu vás o něco poprosit?Могу́ я обрати́ться к вам с про́сьбой?

povídat: povídat si něco pro sebeбормота́ть под но́с

proclení: Máte něco k proclení?Име́ется ли у Вас что́-нибудь, подлежа́щее деклари́рованию?

věčně: Věčně je s něčím nespokojený.Ве́чно чем-то недово́лен.

hrát: Tady něco nehraje.Тут что́-то не так.

přes, přese: Přeletělo mu něco přes nos.Кака́я-то му́ха его́ укуси́ла.

stranou: dát (si) něco stranouотложи́ть на чёрный день

za: Za tím něco vězí.Тут что́-то не так.

zlé: Všechno zlé je na něco dobré.Во вся́ком плохо́м есть хоро́шее.

бары́ш: быть в барыше́mít zisk z něčeho

ли́шний: два рубля́ с ли́шнимdva rubly a něco

ли́шний: сказа́ть ли́шнееříct až moc, říct něco nepatřičného

мёд: иску́сственный мёдumělý med, přen. něco nechutného

немно́гое: немно́гим ме́ньшеo něco (málo) míň, o něco menší

рука́: ру́ки опусти́лись у когоkdo nemá sílu něco dělat

червячо́к: замори́ть червячка́zlehka pojíst, zahnat hlad, něco zakousnout

закуси́ть: закуси́ть пе́ред доро́гойsníst něco před cestou

небольшо́й: два́дцать с небольши́мněco (málo) přes dvacet

не́сколько: не́сколько доро́жеo něco dražší

приду́мать: Что́-нибудь приду́маем.Něco vymyslíme.

что́-то: что́-то не тоnějak to není ono, něco (tady) nehraje

чуть: чуть бо́льшеnepatrně víc, o něco více

э́то: Вот э́то да!No to je něco!

добро́: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

колоко́льня: плева́ть с высо́кой колоко́льниkašlat na něco

подруби́ть: подруби́ть капу́стыpřivydělat si, nahrabat si (něco peněz)

серьга́: Всем сёстрам по серьга́м.Pro každého něco.

тварь: вся́кой тва́ри по па́реod každého něco, pestrá směs(ice)

у́лица: Бу́дет и на на́шей у́лице пра́здник.I nás potká něco hezkého.

ху́до: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.