Hlavní obsah

něco

Vyskytuje se v

dřív: пора́ньшеo něco dřív

od, ode: от ка́ждого понемно́гуod každého něco

v, ve: Он с голово́й., У него́ есть голова́ на плеча́х.Má něco v hlavě. myslí mu to

bolet: У тебя́ боли́т что-нибу́дь?Bolí tě něco?

extra: Ему́ всегда́ ну́жно что́-нибудь осо́бенное.Musí mít vždycky něco extra.

klapat: Здесь что-то не так.Tady něco neklape.

povídat: бормота́ть под но́сpovídat si něco pro sebe

proclení: Име́ется/Есть ли у Вас что-нибу́дь, подлежа́щее деклари́рованию?Máte něco k proclení?

hrát: Тут что́-то не так.Tady něco nehraje.

něco: В э́том есть до́ля пра́вды.Něco pravdy na tom je.

přes, přese: Кака́я-то му́ха его́ укуси́ла.Přeletělo mu něco přes nos.

stranou: отложи́ть на чёрный деньdát (si) něco stranou

za: Тут что́-то не так.Za tím něco vězí.

zlé: Во вся́ком плохо́м есть хоро́шее.Všechno zlé je na něco dobré.

бары́ш: быть в барыше́mít zisk z něčeho

ли́шний: два рубля́ с ли́шнимdva rubly a něco

мёд: иску́сственный мёдumělý med, přen. něco nechutného

немно́гое: немно́гим ме́ньшеo něco (málo) míň, o něco menší

рука́: ру́ки опусти́лись у когоkdo nemá sílu něco dělat

червячо́к: замори́ть червячка́zlehka pojíst, zahnat hlad, něco zakousnout

закуси́ть: закуси́ть пе́ред доро́гойsníst něco před cestou

не́сколько: не́сколько доро́жеo něco dražší

что́-то: что́-то не тоnějak to není ono, něco (tady) nehraje

чуть: чуть бо́льшеnepatrně víc, o něco více

добро́: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

колоко́льня: плева́ть с высо́кой колоко́льниkašlat na něco

подруби́ть: подруби́ть капу́стыpřivydělat si, nahrabat si (něco peněz)

серьга́: Всем сёстрам по серьга́м.Pro každého něco.

тварь: вся́кой тва́ри по па́реod každého něco, pestrá směs(ice)

у́лица: Бу́дет и на на́шей у́лице пра́здник.I nás potká něco hezkého.

ху́до: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.