Hlavní obsah

немно́го

Vyskytuje se v

бо́льше: бо́льше того́nadto ještě, k tomu ještě, a navíc

да́льше: да́льше бо́льшеz bláta do louže, čím dál tím hůř

мно́го: мно́го-мно́гоmaximálně, nejvíc

немно́гий: немно́гиеnemnozí, málokdo, málokteří

немо́й: вели́кий немо́йéra němého filmu

погоди́ть: немно́го погодя́o něco později, za chvíli, po chvíli

сожале́ние: к большо́му/вели́кому сожале́ниюbohužel, k čí velké lítosti, je (velmi) líto komu

счёт: по большо́му счётуve své podstatě, vzato kolem a kolem, důkladně

тем: тем бо́лееtím spíš, tím lépe

хи́трость: не вели́ка/э́ка хи́трость!to není žádné umění/žádná věda

ва́жность: вели́ка ва́жностьnedůležitost, hloupost

вели́кий: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka

немно́гое: немно́гим ме́ньшеo něco (málo) míň, o něco menší

оте́чественный: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka část 2. sv. války za účasti SSSR

па́лец: большо́й па́лецpalec

револю́ция: Вели́кая Октя́брьская Социалисти́ческая Револю́цияVelká říjnová socialistická revoluce

сини́ца: сини́ца больша́яsýkora koňadra

таз: большо́й/ма́лый тазvelká/malá pánev

большо́й: большо́е спаси́боmnohokrát děkuji

глаз: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

горизо́нт: больши́е горизо́нты у когоmá (před sebou) velkou budoucnost

го́род: небольшо́й го́родmaloměsto

де́ньги: больши́е де́ньгиobrovské prachy

ду́мать: мно́го о себе́ ду́матьhodně si o sobě myslet

ездо́к: Туда́ я бо́льше не ездо́к.Tam už mě víckrát neuvidí.

значи́тельно: значи́тельно бо́льшеmnohem více

наро́д: В за́ле мно́го наро́ду.V sále je mnoho lidí.

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt na dva

расхо́довать: Э́та маши́на сли́шком мно́го расхо́дует.To auto strašně žere.

спаси́бо: Большо́е спаси́бо!Mockrát děkuji!

спрос: по́льзоваться больши́м спро́сомjít na odbyt, těšit se velkému zájmu

спустя́: мно́го лет спустя́po mnoha letech

число́: большо́е число́ люде́йvelký počet osob

чуть: чуть бо́льшеnepatrně víc, o něco více

вода́: Мно́го/нема́ло воды́ утекло́.Uplynulo hodně vody/času.

вред: Э́то принесёт бо́льше вреда́, чем по́льзы.To přinese víc škody než užitku.

соста́риться: Мно́го бу́дешь знать, ско́ро соста́ришься.Kdo je moc zvědavý, bude brzo starý.

страх: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

бо́лее: бо́лее или ме́нееvíce méně