Hlavní obsah

вели́кий

Přídavné jméno-ая, -ое; вели́к, вели́ка/велика́, вели́ко/велико́, вели́ки/велики́; велича́йший

  1. veliký, velký významnýПётр Вели́кийPetr VelikýВели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka
  2. velký, obrovskýУ стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.
  3. velký, větší než je potřeba, nadměrný

Vyskytuje se v

немо́й: вели́кий немо́йéra němého filmu

сожале́ние: к большо́му/вели́кому сожале́ниюbohužel, k čí velké lítosti, je (velmi) líto komu

хи́трость: не вели́ка/э́ка хи́трость!to není žádné umění/žádná věda

ва́жность: вели́ка ва́жностьnedůležitost, hloupost

оте́чественный: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka část 2. sv. války za účasti SSSR

револю́ция: Вели́кая Октя́брьская Социалисти́ческая Револю́цияVelká říjnová socialistická revoluce

сини́ца: сини́ца больша́яsýkora koňadra

большо́й: с больши́м удово́льствиемvelmi rád

глаз: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

горизо́нт: больши́е горизо́нты у когоmá (před sebou) velkou budoucnost

де́ньги: больши́е де́ньгиobrovské prachy

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt na dva

спрос: по́льзоваться больши́м спро́сомjít na odbyt, těšit se velkému zájmu

страх: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

čínský: Вели́кая кита́йская стена́Velká čínská zeď

div: чу́до из чуде́с, вели́кое чу́доdiv divoucí

doušek: больши́ми глотка́миplnými doušky

hedvábný: (вели́кий) шёлковый путьhist. hedvábná stezka

nadměrný: больши́е разме́рыnadměrné velikosti

něco: с небольши́мněco přes

Petr: Пётр Вели́кийPetr Veliký

půst: Вели́кий постVelký půst od Popeleční středy do Velikonoc

pysk: больши́е/ма́лые половы́е гу́быanat. velké/malé stydké pysky

revoluce: Вели́кая францу́зская револю́цияVelká francouzská revoluce

ručička: больша́я/ма́лая стре́лкаvelká/malá ručička

stezka: вели́кий шёлковый путьhedvábná stezka

stydký: ма́лые/больши́е половы́е гу́быmalé/velké stydké pysky

škaredý: Вели́кая/Страстна́я среда́círk. Škaredá středa

tercie: ма́лая/больша́я те́рцияmalá/velká tercie

válka: Вели́кая Оте́чественная война́hist. Velká vlastenecká válka

valný: по бо́льшей ча́сти, бо́льшей ча́стьюz valné části

velkokvětý: простре́л большо́й/кру́пный, сон-трава́ больша́яkoniklec velkokvětý

velký: больша́я вода́velká voda

vlastenecký: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka

voda: больша́я вода́velká voda

zeď: Вели́кая кита́йская стена́Velká čínská zeď

zvíře: ва́жная пти́ца, больша́я ши́шкаvelké zvíře prominent

nadělat: нажи́ть больши́е де́ньгиnadělat velké peníze

pocta: Э́то больша́я честь для меня́.Je to pro mě velká pocta.

porce: ма́лая/больша́я по́рцияmalá/velká porce

slavný: вели́кий/сла́вный деньslavný den

široký: Ю́бка велика́ в та́лии.Sukně je široká v pase.

velkovévodství: Вели́кое ге́рцогство Люксембу́ргgeogr. Velkovévodství lucemburské

velmoc: вели́кая я́дерная держа́ваjaderná velmoc

vysoký: больши́е расхо́дыvysoké náklady

budoucnost: больши́е горизо́нты у кого, ждёт блестя́щее бу́дущее когоmá (před sebou) velkou budoucnost kdo

strach: У стра́ха глаза́ велики́.Strach má velké oči.

вели́кий: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka