Hlavní obsah

страх

Vyskytuje se v

ры́царь: ры́царь без стра́ха и упрёкаrytíř bez bázně a hany

вели́кий: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

глаз: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

побеле́ть: побеле́ть от стра́хаzblednout strachem

риск: на свой страх и рискna vlastní nebezpečí

спра́виться: спра́виться со стра́хомpřekonat strach

mít: mít strach z čehoбоя́ться чего, испы́тывать страх перед чем

neznámo: strach z neznámaстрах пе́ред неизве́стным

panický: panický strachпани́ческий страх

rytíř: rytíř bez bázně a hanyры́царь без стра́ха и упрёка

úzkost: smrtelná úzkostсмерте́льный страх

vlastní: na vlastní nebezpečíна свой страх и риск

dolehnout: Dolehl na něj strach.Его́ охвати́л страх.

hrdlo: Strach mu sevřel hrdlo.Страх сдави́л ему́ го́рло.

nebezpečí: na vlastní nebezpečíна свой страх и риск

pištět: pištět strachemвизжа́ть от стра́ха

pouštět: přen. pouštět hrůzuнагоня́ть страх на кого

strach: Třese se strachem.Он дрожи́т от стра́ха.

třást se: třást se strachemдрожа́ть от стра́ха

vstup: Vstup na vlastní nebezpečí.Вход на сво́й страх и риск.

zbytečný: zbytečné obavyнапра́сные опасе́ния, нену́жные стра́хи

pěst: na vlastní pěstв одино́чку, на свой страх (и риск)

strach: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ велики́.

svědomí: podle svého nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

tuhnout: tuhnout strachemледене́ть от стра́ха

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть