Hlavní obsah

nebezpečí, kniž. nebezpečenství

Podstatné jméno, rod střední

  • опа́сность, угро́заHrozí nebezpečí, že ...Нави́сла опа́сность того́, что...na vlastní nebezpečíна свой страх и рискbýt v nebezpečí životaбыть в смерте́льной опа́сностиbýt v nebezpečíнаходи́ться в опа́сности

Vyskytuje se v

smyk: dopr. nebezpečí smykuско́льзкая доро́га

vlastní: na vlastní nebezpečíна свой страх и риск

akutní: akutní nebezpečíнепосре́дственная опа́сность

krok: nebezpečí na každém krokuопа́сность на ка́ждом шагу́

lavinový: lavinové nebezpečíлави́нная опа́сность

mimo: Je už mimo nebezpečí.Он уже́ вне опа́сности.

ocitnout se: ocitnout se v nebezpečíоказа́ться под угро́зой

odvrátit: odvrátit nebezpečíпредотврати́ть опа́сность

pominout: Nebezpečí pominulo.Опа́сность минова́ла/прошла́.

předcházet: předcházet nebezpečíпредотвраща́ть опа́сность

smrtelný: smrtelné nebezpečíсмерте́льная опа́сность

vstup: Vstup na vlastní nebezpečí.Вход на сво́й страх и риск.

vyvstat: Vyvstalo nebezpečí.Нави́сла опа́сность.

вне: вне опа́сностиmimo nebezpečí

риск: на свой страх и рискna vlastní nebezpečí