Hlavní obsah

pěst

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zaťatá ruka) кула́кzatnout pěstсжать кула́кhrozit pěstíгрози́ть кулако́мuhodit pěstí do stoluуда́рить кулако́м по столу́
  2. pancéřová pěst (protitanková zbraň) фаустпатро́н

Vyskytuje se v

pancířový: pancéřová pěstпанцерфа́уст, брониро́ванный кула́к

praštit: praštit koho pěstíдви́нуть кулако́м кого

třísknout: třísknout pěstí do stoluуда́рить кулако́м по столу́

držet: držet palce/pěsti komuболе́ть за кого, жела́ть уда́чи/успе́ха кому

бить: бить в дверь кулако́мbouchat pěstí do dveří

грози́ть: грози́ть кулако́мhrozit pěstí komu

кула́к: Держу́ за тебя́ кулаки́.Držím (ti) pěsti.