Hlavní obsah

držet

Nedokonavé sloveso

  1. (mít v ruce) держа́ть, нести́, не выпуска́тьdržet v náručíдержа́ть на рука́х
  2. (rovnováhu ap.) держа́ть, не выпуска́ть(ruku u úst ap.) приде́рживатьdržet co v tajnostiдержа́ть та́йнуdržet rovnováhuуде́рживать равнове́сие
  3. (zabraňovat v pohybu) держа́ть, заде́рживать, не отпуска́ть
  4. (dodržovat) соблюда́ть что, приде́рживаться чего, сле́довать чемуdržet slovoдержа́ть сло́воdržet dietuсоблюда́ть дие́туdržet smutekходи́ть в трау́ре, соблюда́ть тра́ур
  5. (setrvávat beze změny) держа́ть
  6. (mít ve vlastnictví) (со)держа́ть
  7. (rezervovat) держа́ть, брони́ровать, занима́тьdržet místo kamarádoviдержа́ть ме́сто для дру́га

Vyskytuje se v

pod, pode: держа́ть в та́йнеdržet pod pokličkou

půst: пости́тьсяdržet půst

dieta: соблюда́ть дие́ту, сиде́ть на дие́теdržet dietu

držet se: остава́ться до́маdržet se doma

hlídka: нести́ карау́л, сторожи́тьmít/držet hlídku

palec: держа́ть па́льцы, боле́ть за когоdržet komu palec

smutek: держа́ть тра́урdržet smutek

stráž: нести́ ва́хтуmít/držet stráž

vodítko: Соба́к де́ржите на поводке́!Psy držte na vodítku!

basa: быть заодно́/солида́рным с кемdržet basu s kým

huba: Заткни́сь!Drž hubu!

jazyk: держа́ть язы́к за зуба́миdržet jazyk za zuby

nad, nade: ока́зывать покрови́тельство комуdržet nad kým ochrannou ruku

nehet: держа́ться зуба́ми за чтоdržet se zuby nehty čeho

od, ode: держа́ться от кого на расстоя́нииdržet si koho daleko od těla

ochranný: ока́зывать покрови́тельство комуdržet nad kým ochrannou ruku

patřičný: держа́ть кого в надлежа́щих ра́мкахdržet koho v patřičných mezích

poklička: держа́ть что в та́йне, засекре́чивать чтоdržet co pod pokličkou

řetěz: не дава́ть во́ли чемуdržet co na řetězu

sukně: держа́ться за ма́мину ю́бкуdržet se máminy sukně

šach: держа́ть кого под угро́зойdržet koho v šachu

tělo: Держи́ его́ на (почти́тельном) расстоя́нии., Не подпуска́й его́ (к себе́) бли́зко.Drž si ho od těla.

uzda: держа́ть кого/что в узде́držet koho/co na uzdě

voda: держа́ться на плаву́držet se nad vodou

vzdálenost: держа́ть кого/что на почти́тельном расстоя́нии от себя́držet koho/co v patřičné vzdálenosti

za: держа́ть язы́к за зуба́миdržet jazyk za zuby

zámek: содержа́ть под аре́стом, держа́ть под замко́мdržet pod zámkem věznit

zobák: Заткни́сь же, (наконе́ц)!, Заткни́ хайло́!, Придержи́ язы́к!Drž (už) zobák!

zub: держа́ть язы́к за зуба́ми, придержа́ть язы́кdržet jazyk za zuby

идти́: идти́ в ногу́ с кем(u)držet krok s kým

нога́: идти́ в но́гу с кем/чемdržet krok s kým/čím

шага́ть: шага́ть (нога́) в но́гу с кемdržet krok s kým

держа́ть: держа́ть сло́воdržet slovo

заткну́ться: Заткни́сь!Drž hubu!

сади́ться: Я сади́лась на дие́ту.Začala jsem držet dietu.

соблюда́ть: соблюда́ть дие́туdržet dietu

вода́: Как воды́ в рот набра́л.Drží jazyk za zuby., Mlčí jako hrob.

держа́ться: держа́ться зуба́ми за чтоdržet se zuby nehty čeho

зано́за: зано́зой сиди́т кто/что в комdrží se, hlodá, je neodbytný o myšlence ap.

придержа́ть: Придержи́ язы́к!Drž jazyk za zuby!, Dej si pozor na jazyk!

расстоя́ние: Держи́те его́ на почти́тельном расстоя́нии от себя́.Držte si ho patřičně od těla., Udržujte si od něho odstup.

сверчо́к: Всяк сверчо́к знай свой шесто́к.Ševče, drž se svého kopyta., Každý si hleď svého.

ю́бка: держа́ться за чью ю́бкуdržet se čí sukně

язы́к: держа́ть язы́к за зуба́миdržet jazyk za zuby

držet: держа́ть на рука́хdržet v náručí