Hlavní obsah

tělo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (organismus) те́ло, органи́змlehké/těžké ublížení na těleлёгкое/тяжёлое теле́сное поврежде́ние, лёгкое/тяжёлое оскорбле́ние де́йствием
  2. (boží) те́лоslavnost Božího tělaпра́здник Те́ла Христо́ва/Госпо́дня
  3. (postava) фигу́ра
  4. (mrtvola) труп, мёртвое те́ло
  5. (trup) ту́ловище, стан, ко́рпус
  6. (základní část) те́ло, ко́рпус

Vyskytuje se v

i: пре́дан душо́й и те́ломoddán tělem i duší

látka: оборони́тельные сооруже́ния органи́змаobranné látky v těle

páně: те́ло Хри́стаtělo Páně

při: Он по́лный.Je při těle.

stavba: телосложе́ниеanat. stavba těla

namáhat: напряга́ть те́ло/му́скулыnamáhat tělo/svaly

osypat se: У неё вы́сыпалась сыпь по всему́ те́лу.Osypala se na celém těle.

vysvléct se: Разде́ньтесь до по́яса.Vysvlečte se do půl těla.

bez, beze: ходи́ть как в во́ду опу́щенныйchodit jak tělo bez duše

držet: держа́ть кого на расстоя́нииdržet si koho od těla

duše: всей душо́й, всем существо́мtělem i duší

od, ode: держа́ться от кого на расстоя́нииdržet si koho daleko od těla

pustit: подпусти́ть кого к себе́pustit si koho k tělu

изно́с: (рабо́тать) на изно́с(pracovat) do roztrhání těla

расстоя́ние: Держи́те его́ на почти́тельном расстоя́нии от себя́.Držte si ho patřičně od těla., Udržujte si od něho odstup.

tělo: лёгкое/тяжёлое теле́сное поврежде́ние, лёгкое/тяжёлое оскорбле́ние де́йствиемlehké/těžké ublížení na těle