Hlavní obsah

stavba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (stavění) строи́тельствоpovolení ke stavběразреше́ние на строи́тельствоstavba na klíčстрои́тельство под ключ
  2. (staveniště) стро́йкаpracovat na stavběрабо́тать на стро́йке
  3. (vystavěný objekt) сооруже́ние, (по)стро́йкаhrubá stavbaкоро́бка зда́ния
  4. (struktura) строе́ние, структу́раanat. stavba tělaтелосложе́ние

Vyskytuje se v

černý: самостро́йčerná stavba

větný: строе́ние предложе́нияvětná stavba

dokončení: достро́йкаdokončení stavby

dokončit: зако́нчить постро́йку, достро́итьdokončit stavbu

rozestavěný: объе́кт в ста́дии строи́тельстваrozestavěná stavba

под: строи́тельство под ключstavby na klíč

спи́чечный: спи́чечный до́микdomeček ze sirek, přen. křehká stavba

stavba: строи́тельство под ключstavba na klíč