Hlavní obsah

dodržovat

Nedokonavé sloveso

  • соблюда́ть, сохраня́тьdodržovat zákonyсоблюда́ть зако́ныdodržovat pravidla silničního provozuсоблюда́ть пра́вила доро́жного движе́ния

Vyskytuje se v

vzdálenost: dopr. dodržovat bezpečnou vzdálenostсоблюда́ть безопа́сную диста́нцию

etiketa: dodržovat etiketuсоблюда́ть этике́т

odstup: dodržovat odstupсоблюда́ть диста́нцию

pravidlo: dodržovat pravidlaсоблюда́ть пра́вила

zákon: dodržovat zákonyсоблюда́ть зако́ны

зако́н: dodržovat zákonyсоблюда́ть зако́ны

пра́вило: dodržovat pravidlaсоблюда́ть пра́вила

dodržovat: dodržovat zákonyсоблюда́ть зако́ны