Hlavní obsah

vzdálenost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (prostor mezi dvěma objekty) расстоя́ние, диста́нция, интерва́лzjistit/překonat vzdálenostопредели́ть/покры́ть расстоя́ниеdopr. přepravní vzdálenostрасстоя́ние перево́зкиdopr. dodržovat bezpečnou vzdálenostсоблюда́ть безопа́сную диста́нциюfyz. ohnisková vzdálenostфо́кусное расстоя́ние
  2. (časový interval) расстоя́ние, промежу́ток (вре́мени), пери́од

Vyskytuje se v

docházkový: v docházkové vzdálenostiв ша́говой досту́пности

ohniskový: fyz. ohnisková vzdálenostфо́кусное расстоя́ние

přepravní: přepravní vzdálenostрасстоя́ние перево́зки

dojezdový: dojezdová vzdálenostдиапазо́н перемеще́ния

překonat: překonat vzdálenostпокры́ть диста́нцию

vzdušný: vzdušná vzdálenost trasy je 5 kmрасстоя́ние маршру́та по прямо́й 5 км

расстоя́ние: расстоя́ние перево́зкиpřepravní vzdálenost

диста́нция: диста́нция безопа́сностиbezpečnostní vzdálenost

досту́пность: в ша́говой досту́пностиv docházkové vzdálenosti

протяже́ние: на протяже́нииve vzdálenosti

ша́говый: в ша́говой досту́пностиv docházkové vzdálenosti