Hlavní obsah

zámek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (na klíč) замо́кzamknout/odemknout zámekзапере́ть/отпере́ть замо́кvisací/tajný/bezpečnostní zámekвися́чий/секре́тный/предохрани́тельный замо́к
  2. (co zámek připomíná) замо́к(u pušky ap.) затво́р

Podstatné jméno, rod mužský

  • stavbaдворе́ц, за́мокbarokní/renesanční/klasicistní zámekдворе́ц в сти́ле баро́кко/ренесса́нс/классици́зм

Vyskytuje se v

patentní: цилиндри́ческий замо́кpatentní zámek

visací: вися́чий/навесно́й замо́кvisací zámek

dveřní: дверно́й замо́к/проёмdveřní zámek/otvor

strašidelný: за́мок с привиде́ниямиstrašidelný zámek

zámek: дворе́ц в сти́ле баро́кко/ренесса́нс/классици́змbarokní/renesanční/klasicistní zámek

vzdušný: стро́ить возду́шные за́мкиstavět si vzdušné zámky

вися́чий: вися́чий замо́кvisací zámek

за́мок: возду́шные за́мкиvysněný svět, vzdušné zámky

замо́к: храни́ть под замко́мmít pod zámkem