Hlavní obsah

глаз

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у, 6 о гла́зе/в глазу́; глаза́, глаз, глаза́м

 1. oko, zrakсвои́ми глаза́миna vlastní očiУ стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.
 2. dozor, dohled, kontrola
 3. uhranutí, uřknutí
 4. zool.(paví) oko

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у, 6 о гла́зе/в глазу́; глаза́, глаз, глаза́м

 1. глаза́ми кого pohledem, očima koho
 2. на глаз od oka, podle oka
 3. на глаза́х před očima
 4. закрыва́ть глаза́ на что zavírat oči před čím, nechtít vidět co, přimhuřovat oči nad čím
 5. бро́ситься кому в глаза́ padnout komu do oka
 6. в глаза́ говори́ть říkat do očí/otevřeně pravdu ap.
 7. с глазу́ на глаз hovor.mezi čtyřma očima, z očí do očí

Vyskytuje se v

вы́таращить: вы́таращить глаза́ на кого/чтоvytřeštit oči/zrak, vyvalit/vykulit oči na koho/co na učitele ap.

глаз: глаза́ми когоpohledem, očima koho

есть: есть глаза́ми когоhltat očima, pozorovat koho/co

закати́ть: закати́ть глаза́obrátit oči v sloup

игра́ть: игра́ть глаза́миdělat oči

квадра́тный: де́лать квадра́тные глаза́valit bulvy, valit oči na koho/co

лезть: лезть на глаза́ комуpředvádět se před kým, snažit se upoutat pozornost koho

невооружённый: невооружённым гла́зом (ви́дно)pouhým okem (viditelný)

отво́д: для отво́да глазna odvrácení pozornosti, naoko

откры́тый: с откры́тыми глаза́миs otevřenýma očima, soustředěně

пра́вда: пра́вде в глаза́ смотре́тьpodívat se pravdě do očí

прогляде́ть: все глаза́ прогляде́тьdiv si nevykoukat oči

проре́заться: прореза́лись глаза́ у когоzačít vidět, prohlédnout o mláděti ap.

просто́й: просты́м гла́зомpouhým okem

пыль: пыль в глаза́ пуска́тьvytahovat se, chlubit se (s) čím

разу́ть: Разу́й глаза́!pořádně se podívej, protři si zrak

спусти́ть: не спуска́ть глаз с кого/чегоnespouštět oči z koho/čeho

стреля́ть: стреля́ть глаза́миstřílet očima

тара́щить: тара́щить глаза́ на кого/чтоtřeštit oči, zírat, valit bulvy na koho/co na auto ap.

тигро́вый: тигро́вый глазtygří oko

бро́ситься: бро́ситься в глаза́praštit do očí

воро́ний: воро́ний глазvraní oko

округли́ть: округли́ть глаза́vyvalit oči

сверка́ть: сверка́ть глаза́миblýskat očima

смерть: сме́рти в глаза́ смотре́тьdívat se smrti do očí

щу́пать: щу́пать глаза́ми кого/чтоzkoumavě si prohlížet koho/co

броса́ться: броса́ться в глаза́být nápadný, bít do očí

вели́кий: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

впива́ться: впива́ться глаза́ми в кого/чтоvpíjet se očima do koho/čeho

вы́таращенный: вы́таращенные глаза́vytřeštěné oči

доло́й: Уйди́ с глаз доло́й!Jdi mi z očí!

закры́ть: закры́ть глаза́zavřít oči

ка́рий: ка́рие глаза́hnědé oči

опусти́ть: опусти́ть глаза́sklopit oči

подво́дка: подво́дка для глазoční linky

прилипа́ть: прилипа́ть глаза́ми к кому/чемуviset očima na kom/čem

рябь: рябь в глаза́хmžitky před očima

слома́ть: Глаза́ слома́ешь.Zkazíš si oči.

бельмо́: как бельмо́ на глазу́expr. jako osina v zadku

бровь: попа́сть не в бровь, а пря́мо в глазtrefit do černého, trefit hřebík na hlavičku

бура́вить: бура́вить глаза́ми когоprovrtávat očima koho

ве́рить: не ве́рить свои́м уша́м/глаза́мnevěřit vlastním uším/očím

взгляну́ть: взгляну́ть пра́вде в глаза́pohlédnout pravdě do očí

вон: С глаз доло́й из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

во́рон: Во́рон во́рону глаз не вы́клюет.Vrána vráně oči nevyklove.

зе́ркало: глаза́ зе́ркало души́oko je zrcadlo duše

край: ви́деть что кра́ем гла́заzahlédnout co koutkem oka

моргну́ть: не моргну́в гла́зомbez mrknutí oka, bez dlouhého rozmýšlení

о́зеро: глаза́ как озёра у когоkdo má oči jako studánky

откры́ться: глаза́ откры́лись у когоkomu se otevřely oči

пу́чить: пу́чить глаза́poulit oči

расти́: Он рос пря́мо на глаза́х.Rostl přímo před očima.

синя́к: синяки́ под глаза́миkruhy pod očima

страх: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

cena: расти́ в глаза́х у когоstoupat u koho v ceně

čtyři: с гла́зу на́ глазmezi čtyřma očima

druhý: вторы́е глаза́druhé oči brýle

hnědý: ка́рие глаза́hnědé oči

ječný: ячме́нь на глазу́přen. ječné zrno

kapka: ка́пли для глазoční kapky

mezi: с гла́зу на глазmezi čtyřma očima

nazdařbůh: идти́ куда́ глаза́ гля́дятjít nazdařbůh bez cíle

od, ode: ме́рить на глаз(о́к)měřit od oka

oko: маги́ческий глазmagické oko

pastva: прия́тное зре́лище, глаз не оторва́ть, (пря́мо) загляде́ньеpastva pro oči

psí: У него́ бы́ли пре́данные (по-)соба́чьи глаза́.Měl psí oči.

v, ve: расти́ в чьих глаза́хstoupat v ceně u koho

výtok: выделе́ния из глазvýtok z očí

zrak: обсле́дование глазvyšetření zraku

akomodace: аккомода́ция гла́заakomodace oka

cukat: У него́ глаз дёргается.Cuká mu v oku.

do: смотре́ть в глаза́dívat se do očí

dvojitě: У меня́ в глаза́х двои́тся.Vidím dvojitě.

hltat: пожира́ть глаза́миhltat koho očima

chrpově: небе́сно/василько́во голубы́е глаза́chrpově modré oči

klesat: па́дать в глаза́х други́хklesat v očích jiných

klížit se: Глаза́ слипа́ются.Oči se klíží.

kruh: круги́/синяки́ под глаза́миkruhy pod očima

lahodit: ласка́ть глазlahodit oku

mžitka: мельтеше́ние пе́ред глаза́миmžitky před očima

nápadný: броса́ться в глаза́být nápadný

вы́рвать: вы́рви глазkyselý jako ocet/šťovík

odvrátit: отвести́ глаза́odvrátit zrak

pouhý: ви́димый невооружённым гла́зомviditelný pouhým okem

prohlížet (si): щу́пать глаза́ми кого/чтоzkoumavě si prohlížet koho/co

přejíždět: ша́рить глаза́миpřejíždět očima

přimhouřit: прищу́рить глаза́přimhouřit oči

přivřít: прищу́рить глаза́přivřít oči

sklopit: опусти́ть глаза́, поту́пить взорsklopit oči

smaragdový: изумру́дные глаза́smaragdové oči

spustit: не спуска́ть глаз с когоnespustit oči z koho

světle: све́тло-зелёные глаза́světle zelené oči

světlý: све́тлые глаза́světlé oči

svůj, svá, své, svoje: (не) ве́рить свои́м/со́бственным глаза́м(ne)věřit svým očím

šetřit: бере́чь здоро́вье/глаза́/си́лыšetřit si zdraví/oči/síly

tmavohnědý: ка́рие глаза́tmavohnědé oči

ťuknout: Э́то мне то́же бро́силось в глаза́.To mě taky ťuklo.

uhnout: отвести́ глаза́uhnout pohledem

váček: мешки́ под глаза́миváčky pod očima

vykulit: вы́таращить глаза́ от удивле́нияvykulit oči údivem

výplach: промыва́ние глаз/желу́дкаmed. výplach očí/žaludku

vyrazit: вы́шибить кому зуб/глазvyrazit komu zub/oko

zakoulet: повраща́ть глаза́миzakoulet očima

zamhouřit: зажму́рить глаза́zamhouřit oči

zapadlý: впа́вшие глаза́zapadlé oči

zavřít: закры́ть глаза́zavřít oči

zírat: Вот глаза́-то вы́таращит!Ten bude zírat!

zvednout: подня́ть глаза́ на когоzvednout oči ke komu

zvlhlý: вла́жные глаза́zvlhlé oči

bít: реза́ть глаза́, броса́ться в глаза́bít do očí

brva: Он гла́зом не моргну́л.Nehnul ani brvou.

důlek: Его́ глаза́ ле́зут на лоб.Lezou mu oči z důlků.

hovořit: говори́ть с кем с гла́зу на глазhovořit s kým mezi čtyřma očima

klapka: име́ть шо́ры на глаза́хmít klapky na očích

koulet: враща́ть глаза́миkoulet očima

koutek: уви́деть что кра́ем гла́заzahlédnout co koutkem oka