Hlavní obsah

глаз

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у, 6 о гла́зе/в глазу́; глаза́, глаз, глаза́м

 1. oko, zrakсвои́ми глаза́миna vlastní očiУ стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.
 2. dozor, dohled, kontrola
 3. uhranutí, uřknutí
 4. zool.(paví) oko

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у, 6 о гла́зе/в глазу́; глаза́, глаз, глаза́м

 1. глаза́ми кого pohledem, očima koho
 2. на глаз od oka, podle oka
 3. на глаза́х před očima
 4. закрыва́ть глаза́ на что zavírat oči před čím, nechtít vidět co, přimhuřovat oči nad čím
 5. бро́ситься кому в глаза́ padnout komu do oka
 6. в глаза́ говори́ть říkat do očí/otevřeně pravdu ap.
 7. с глазу́ на глаз hovor.mezi čtyřma očima, z očí do očí

Vyskytuje se v

вы́рвать: вы́рви глазkyselý jako ocet/šťovík

вы́таращить: вы́таращить глаза́ на кого/чтоvytřeštit oči/zrak, vyvalit/vykulit oči na koho/co na učitele ap.

есть: есть глаза́ми когоhltat očima, pozorovat koho/co

закати́ть: закати́ть глаза́obrátit oči v sloup

игра́ть: игра́ть глаза́миdělat oči

квадра́тный: де́лать квадра́тные глаза́valit bulvy, valit oči na koho/co

лезть: лезть на глаза́ комуpředvádět se před kým, snažit se upoutat pozornost koho

невооружённый: невооружённым гла́зом (ви́дно)pouhým okem (viditelný)

отво́д: для отво́да глазna odvrácení pozornosti, naoko

откры́тый: с откры́тыми глаза́миs otevřenýma očima, soustředěně

пра́вда: пра́вде в глаза́ смотре́тьpodívat se pravdě do očí

прогляде́ть: все глаза́ прогляде́тьdiv si nevykoukat oči

проре́заться: прореза́лись глаза́ у когоzačít vidět, prohlédnout o mláděti ap.

просто́й: просты́м гла́зомpouhým okem

пыль: пыль в глаза́ пуска́тьvytahovat se, chlubit se (s) čím

разу́ть: Разу́й глаза́!pořádně se podívej, protři si zrak

спусти́ть: не спуска́ть глаз с кого/чегоnespouštět oči z koho/čeho

стреля́ть: стреля́ть глаза́миstřílet očima

тара́щить: тара́щить глаза́ на кого/чтоtřeštit oči, zírat, valit bulvy na koho/co na auto ap.

тигро́вый: тигро́вый глазtygří oko

бро́ситься: бро́ситься в глаза́praštit do očí

воро́ний: воро́ний глазvraní oko

округли́ть: округли́ть глаза́vyvalit oči

сверка́ть: сверка́ть глаза́миblýskat očima

смерть: сме́рти в глаза́ смотре́тьdívat se smrti do očí

щу́пать: щу́пать глаза́ми кого/чтоzkoumavě si prohlížet koho/co

броса́ться: броса́ться в глаза́být nápadný, bít do očí

вели́кий: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

впива́ться: впива́ться глаза́ми в кого/чтоvpíjet se očima do koho/čeho

вы́таращенный: вы́таращенные глаза́vytřeštěné oči

доло́й: Уйди́ с глаз доло́й!Jdi mi z očí!

закры́ть: закры́ть глаза́zavřít oči

ка́рий: ка́рие глаза́hnědé oči

опусти́ть: опусти́ть глаза́sklopit oči

подво́дка: подво́дка для глазoční linky

прилипа́ть: прилипа́ть глаза́ми к кому/чемуviset očima na kom/čem

рябь: рябь в глаза́хmžitky před očima

слома́ть: Глаза́ слома́ешь.Zkazíš si oči.

бельмо́: как бельмо́ на глазу́expr. jako osina v zadku

бровь: попа́сть не в бровь, а пря́мо в глазtrefit do černého, trefit hřebík na hlavičku

бура́вить: бура́вить глаза́ми когоprovrtávat očima koho

ве́рить: не ве́рить свои́м уша́м/глаза́мnevěřit vlastním uším/očím

взгляну́ть: взгляну́ть пра́вде в глаза́pohlédnout pravdě do očí

вон: С глаз доло́й из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

во́рон: Во́рон во́рону глаз не вы́клюет.Vrána vráně oči nevyklove.

доло́й: С глаз доло́й, из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

зе́ркало: глаза́ зе́ркало души́oko je zrcadlo duše

край: ви́деть что кра́ем гла́заzahlédnout co koutkem oka

моргну́ть: не моргну́в гла́зомbez mrknutí oka, bez dlouhého rozmýšlení

о́зеро: глаза́ как озёра у когоkdo má oči jako studánky

откры́ться: глаза́ откры́лись у когоkomu se otevřely oči

пра́вда: Пра́вда глаза́ ко́лет.Pro pravdu se každý zlobí.

пу́чить: пу́чить глаза́poulit oči

расти́: Он рос пря́мо на глаза́х.Rostl přímo před očima.

синя́к: синяки́ под глаза́миkruhy pod očima

страх: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

cena: stoupat u koho v ceněрасти́ в глаза́х у кого

čtyři: mezi čtyřma očimaс гла́зу на́ глаз

druhý: druhé oči brýleвторы́е глаза́

hnědý: hnědé očiка́рие глаза́

ječný: přen. ječné zrnoячме́нь на глазу́

kapka: oční kapkyка́пли для глаз

mezi: mezi čtyřma očimaс гла́зу на глаз

nazdařbůh: jít nazdařbůh bez cíleидти́ куда́ глаза́ гля́дят

od, ode: měřit od okaме́рить на глаз(о́к)

oko: magické okoмаги́ческий глаз

oko: zool. babočka paví okoпавли́ний глаз

oko: bot. vraní okoворо́ний глаз

pastva: pastva pro očiприя́тное зре́лище, глаз не оторва́ть, (пря́мо) загляде́нье

psí: Měl psí oči.У него́ бы́ли пре́данные (по-)соба́чьи глаза́.

v, ve: stoupat v ceně u kohoрасти́ в чьих глаза́х

výtok: výtok z očíвыделе́ния из глаз

zrak: vyšetření zrakuобсле́дование глаз

akomodace: akomodace okaаккомода́ция гла́за

cukat: Cuká mu v oku.У него́ глаз дёргается.

do: dívat se do očíсмотре́ть в глаза́

dvojitě: Vidím dvojitě.У меня́ в глаза́х двои́тся.

hltat: hltat koho očimaпожира́ть глаза́ми

chrpově: chrpově modré očiнебе́сно/василько́во голубы́е глаза́

klesat: klesat v očích jinýchпа́дать в глаза́х други́х

klížit se: Oči se klíží.Глаза́ слипа́ются.

kruh: kruhy pod očimaкруги́/синяки́ под глаза́ми

lahodit: lahodit okuласка́ть глаз

mžitka: mžitky před očimaмельтеше́ние пе́ред глаза́ми

nápadný: být nápadnýброса́ться в глаза́

odvrátit: odvrátit zrakотвести́ глаза́

oko: modré/hnědé očiголубы́е/ка́рие глаза́

oko: přimhouřit očiприщу́рить глаза́

oko: otevřít očiоткры́ть глаза́

oko: sklopit očiопусти́ть глаза́