Hlavní obsah

смерть

Podstatné jméno, rod ženský-и; -и, -е́й

  1. smrt, úmrtí, skon zánik životaклини́ческая/биологи́ческая смертьklinická/biologická smrtнаси́льственная смертьnásilná smrt, vraždaОн бле́ден как смерть.přen. Je bledý jako smrt.сме́рти в глаза́ смотре́тьdívat se smrti do očí
  2. přen.konec, zánik, smrt politický ap.
  3. hovor.hrozně, strašně moc

Podstatné jméno, rod ženský-и; -и, -е́й

  1. смерть как hovor.(je) hrozné jak

Vyskytuje se v

смерть: смерть как(je) hrozné jak

внеза́пный: внеза́пная смертьnáhlé úmrtí

вопро́с: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti velmi důležitá záležitost

извеще́ние: извеще́ние о сме́ртиúmrtní oznámení, oznámení o smrti

му́ченический: му́ченическая смертьmučednická smrt

наси́льственный: наси́льственная смертьnásilná smrt

равня́ть: Смерть всех равня́ет.Ve smrti jsou si všichni rovni.

уби́ться: уби́ться до сме́ртиsmrtelně se zranit

вини́ть: вини́ть кого в сме́рти когоobviňovat koho z čí smrti

голо́дный: голо́дная смертьsmrt hladem

наступи́ть: Смерть наступи́ла в ...Smrt nastala v ... hodin

обречённый: обречённый на́ смертьodsouzený k smrti

надыша́ться: Пе́ред сме́ртью не нады́шишься.Na poslední chvíli to nedoženeš.

boj: борьба́ не на жи́знь, а на́ смертьboj na život a na smrt

klinický: клини́ческая смертьklinická smrt

list: свиде́тельство о рожде́нии/бра́ке/сме́ртиrodný/oddací/úmrtní list

nepřirozený: неесте́ственная смертьnepřirozená smrt

otázka: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti

práh: на поро́ге сме́ртиpřen. na prahu smrti

smrt: наси́льственная смертьnásilná smrt

údolí: Доли́на Сме́ртиÚdolí smrti

život: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti

násilný: наси́льственная смертьnásilná smrt

oznámení: извеще́ние о сме́ртиúmrtní oznámení

příčina: причи́на сме́ртиpříčina smrti

rozrušit: Её смерть его́ си́льно взволнова́ла.Její smrt ho velmi rozrušila.

úmrtí: преждевре́менная смертьpředčasné úmrtí

úmrtní: сообще́ние/объявле́ние о сме́ртиúmrtní oznámení

vyděsit se: испуга́ться до́ смертиvyděsit se k smrti

vylekaný: Он напу́ганный до́ смерти.Je k smrti vylekaný.

zdrtit: Его́ смерть её подкоси́ла.Jeho smrt ji zdrtila.

balancovat: баланси́ровать на гра́ни жи́зни и сме́ртиbalancovat mezi životem a smrtí

krk: Речь идёт о жи́зни и сме́рти.Jde o krk.

lože: на ло́же сме́ртиna smrtelném loži

podívat se: посмотре́ть сме́рти/пра́вде в глаза́podívat se smrti/pravdě do očí

pokraj: на волосо́к от сме́рти, на краю́ ги́белиna pokraji smrti

přirozený: умере́ть есте́ственной сме́ртьюzemřít přirozenou smrtí

vlásek: Находи́лся на волосо́к от сме́рти.Jen o vlásek unikl smrti.

жизнь: не на жи́знь, а на́ смертьdo posledního dechu, na život a na smrt bít se