Hlavní obsah

život

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (biologická existence) жизнь, существова́ниеduševní životпси́хикаbohémský životжизнь боге́мыkaždodenní životбыт
  2. (jedince) жизньNejevil známky života.Он не подава́л при́знаков жи́зни.otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́ртиposmrtný životпосме́ртная жизнь
  3. (doba lidské existence) жизньna sklonku životaна скло́не жи́зниv životěв жи́зниpo celý životвсю жизньUčit se musíš celý život.Век живи́ - век учи́сь.
  4. (živý člověk) жизнь, челове́кoběti na životechчелове́ческие же́ртвы
  5. (živé bytosti vůbec) жизнь
  6. (energie ap.) жизнь, эне́ргия
  7. (náplň existence) жизнь
  8. (způsob existence) житьё, о́браз жи́зни

Vyskytuje se v

bezstarostný: bezstarostný životбеззабо́тная жизнь, svobodný приво́лье

běžet: běžet jako o životбежа́ть наперегонки́/вза́пуски

boj: boj na život a na smrtборьба́ не на жи́знь, а на́ смерть

chudý: chudý životни́щая жизнь

jepičí: jepičí životэфеме́рное существова́ние

o: obavy o životопасе́ния за жизнь

otázka: otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́рти

posmrtný: posmrtný životзагро́бная жизнь

psí: psí život/počasíсоба́чья жизнь/пого́да

věčný: náb. věčný životве́чная жизнь

všední: všední životбыт, обихо́д, бу́дни, повседне́вная жизнь

vzít: vzít si životлиши́ть себя́ жи́зни, поко́нчить жизнь (самоуби́йством)

známka: známky životaпри́знаки жи́зни

způsob: způsob životaбыт, укла́д/о́браз жи́зни

ztráta: ztráty na životechпоте́ри уби́тыми

bohémský: bohémský životбоге́мная жизнь, жизнь боге́мы

cikánský: cikánský životцыга́нская жизнь

délka: průměrná délka životaсре́дняя продолжи́тельность жи́зни

jít: Šlo mu o život.Речь шла о его́ жи́зни.

každodenní: každodenní životбыт, бу́дни

koloběh: koloběh životaкруговоро́т жи́зни

konzumní: konzumní způsob životaпотреби́тельский о́браз жи́зни

mnišský: mnišský životмона́шеская жизнь

nalinkovaný: nalinkovaný životрасплани́рованная жизнь

nasazení: s nasazením životaриску́я жизнь

nebezpečí: být v nebezpečí životaбыть в смерте́льной опа́сности

nebezpečný: životu nebezpečnýопа́сный для жи́зни

neslučitelný: zranění neslučitelná se životemтра́вмы, несовмести́мые с жи́знью

oběť: oběti na životechчелове́ческие же́ртвы

ohrožovat: ohrožovat čí životугрожа́ть чей жи́зни

plést se: plést se do čího životaвме́шиваться в чью жизнь

pohnutý: pohnutý životтрево́жная жизнь

přijít: přijít o život/rozum/penízeлиши́ться жи́зни/ра́зума/де́нег

riskovat: riskovat životрискова́ть жи́знью, игра́ть свое́й жи́знью

skoncovat: skoncovat se životemпоко́нчить с собо́й/жи́знью

soukromý: soukromý životли́чная/ча́стная жизнь

těžký: těžký životтру́дная жизнь

užívat: užívat si životaнаслажда́ться жи́знью, прожига́ть жизнь

viset: Život visí na vlásku.Жизнь виси́т на волоске́.

zaplatit: zaplatit životemрасплати́ться жи́знью

zařídit: zařídit si život po svémустро́ить себе́ жизнь по своему́ вку́су

balancovat: balancovat mezi životem a smrtíбаланси́ровать на гра́ни жи́зни и сме́рти

na: Jeho život visí na vlásku.Его́ жизнь виси́т на волоске́.

nebo: Peníze, nebo život!Жизнь и́ли кошелёк!

plodný: plodné období životaплодови́тый пери́од в жи́зни

poustevnický: vést poustevnický životвести́ отше́льнический о́браз жи́зни

probíjet se: probíjet se životemперебива́ться с хле́ба на квас/в жи́зни

probudit: probudit k životuпробуди́ть к жи́зни, верну́ть (в) жизнь

při: udržovat při životěдержа́ть в живы́х

připravit: připravit koho o životлиши́ть жи́зни кого

smrt: otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́рти

start: přen. start do životaстарт в жизнь

takový: Takový je život!Жизнь така́я!

usilovat: usilovat komu o životпокуша́ться на жизнь кого

zasvětit: zasvětit život Bohuпосвяти́ть жизнь Бо́гу

бежа́ть: běžet jako o životбежа́ть наперегонки́

ве́чер: podzim životaве́чер жи́зни

вопро́с: otázka života a smrti velmi důležitá záležitostвопро́с жи́зни и сме́рти

гражда́нский: partnerské soužití, (život) na psí knížkuгражда́нский брак

зака́т: na sklonku životaна зака́те жи́зни

нараспа́шку: žít nevázaným životem жить нараспа́шку

ни́щий: chudý život materiálně i duševněни́щая жизнь

посме́ртный: posmrtný životпосме́ртная жизнь

тёмный: temné stránky životaтёмные полоса́ жи́зни

эликси́р: elixír životaжи́зненный эликси́р

быва́ть: V životě se stane ledacos!В жи́зни вся́кое быва́ет.

вдохну́ть: vdechnout život komuвдохну́ть жизнь в кого

горизо́нт: objevit se v blízkosti/v životě koho появи́ться на чьём горизо́нте

же́ртва: oběti na životechчелове́ческие же́ртвы

нала́живаться: život se vrací do správných kolejíжизнь нала́живается

обще́ственный: společenský životобще́ственная жизнь

опа́сно: Životu nebezpečno.Опа́сно для жи́зни.

осе́длый: usedlý způsob životaосе́длый о́браз жи́зни

подве́ргнуть: ohrozit svůj životподве́ргнуть свою́ жизнь опа́сности

реши́ться: přijít o životреши́ться жи́зни

риск: s nasazením životaс ри́ском для жи́зни

сиротли́вый: osamělý životсиротли́вая жизнь

цыга́нский: cikánský/kočovný život цыга́нская жизнь

вода́: kdo jsou přátelé na život a na smrtводо́й не разольёшь кого

возроди́ться: probudit se k životu, ožítвозроди́ться к жи́зни

живо́т: položit život za kohoположи́ть живо́т за кого

кошелёк: Peníze nebo život!Жизнь и́ли кошелёк!

ма́сленица: To není život, ale ráj.Не жизнь, а ма́сленица.

му́ка: To není život, ale utrpení.Не жизнь, а му́ка.

ни́точка: Život visí na vlásku.Жизнь виси́т на ни́точке.

продолжа́ться: Život jde dál.Жизнь продолжа́ется.

разнообра́зие: zpestřit životвнести́ разнообра́зие в жизнь

све́чка: pálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychleжечь све́чку с обо́их концо́в

život: každodenní životбыт