Hlavní obsah

smrt

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (skon) смерть, ги́бельodsoudit k smrti kohoприговори́ть к сме́ртной ка́зни когоaž do smrtiдо са́мой сме́ртиtrest smrtiсме́ртная казньcela smrtiка́мера сме́ртниковnásilná smrtнаси́льственная смерть
  2. (zosobnění smrti) смерть

Vyskytuje se v

biologický: med. biologická smrtбиологи́ческая смерть

boj: boj na život a na smrtборьба́ не на жи́знь, а на́ смерть

klinický: klinická smrtклини́ческая смерть

nepřirozený: nepřirozená smrtнеесте́ственная смерть

otázka: otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́рти

práh: přen. na prahu smrtiна поро́ге сме́рти

spirála: sport. spirála smrti krasobrusleníто́дес

trest: trest smrtiсме́ртная казнь

údolí: Údolí smrtiДоли́на Сме́рти

život: otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́рти

násilný: násilná smrtнаси́льственная смерть

příčina: příčina smrtiпричи́на сме́рти

rozrušit: Její smrt ho velmi rozrušila.Её смерть его́ си́льно взволнова́ла.

vyděsit se: vyděsit se k smrtiиспуга́ться до́ смерти

vylekaný: Je k smrti vylekaný.Он напу́ганный до́ смерти.

zdrtit: Jeho smrt ji zdrtila.Его́ смерть её подкоси́ла.

balancovat: balancovat mezi životem a smrtíбаланси́ровать на гра́ни жи́зни и сме́рти

bledý: bledý jako smrtсмерте́льно бле́дный

jazyk: Má smrt na jazyku.Он ды́шит на ла́дан.

podívat se: podívat se smrti/pravdě do očíпосмотре́ть сме́рти/пра́вде в глаза́

pokraj: na pokraji smrtiна волосо́к от сме́рти, на краю́ ги́бели

přirozený: zemřít přirozenou smrtíумере́ть есте́ственной сме́ртью

vlásek: Jen o vlásek unikl smrti.Находи́лся на волосо́к от сме́рти.

zapomenout: zapomenout jako na smrtвы́летело из головы́ у кого

вопро́с: otázka života a smrti velmi důležitá záležitostвопро́с жи́зни и сме́рти

извеще́ние: úmrtní oznámení, oznámení o smrtiизвеще́ние о сме́рти

исхо́д: letální konec, smrt лета́льный исхо́д

казнь: trest smrtiсме́ртная казнь

му́ченический: mučednická smrtму́ченическая смерть

наси́льственный: násilná smrtнаси́льственная смерть

пригово́р: rozsudek smrtiсме́ртный пригово́р

про́пасть: na pokraji smrti на краю́ про́пасти

равня́ть: Ve smrti jsou si všichni rovni.Смерть всех равня́ет.

смерть: klinická/biologická smrtклини́ческая/биологи́ческая смерть

вини́ть: obviňovat koho z čí smrtiвини́ть кого в сме́рти кого

ги́бель: tragická smrtтраги́ческая ги́бель

голо́дный: smrt hlademголо́дная смерть

на́смерть: k smrti se vylekatна́смерть перепуга́ться

обречённый: odsouzený k smrtiобречённый на́ смерть

смерте́льно: Jsem k smrti unaven.Я смерте́льно уста́л.

умира́ть: Jsem k smrti unavený., Umírám únavou.Умира́ю уста́л.

вода́: kdo jsou přátelé na život a na smrtводо́й не разольёшь кого

моги́ла: najít svou smrt, umřít kdeнайти́ себе́ моги́лу

нет: Kde nic není, ani smrt nebere.На нет и суда́ нет.

о́бух: jít na jistou smrtпод о́бух идти́

smrt: trest smrtiсме́ртная казнь