Hlavní obsah

příčina

Vyskytuje se v

určení: обстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствияpříslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobu

následek: причи́на и сле́дствиеpříčina a následek

úmrtí: причи́на сме́ртиpříčina úmrtí

по́вод: дать по́водzavdat příčinu

сле́дствие: причи́на и сле́дствиеpříčina a následek

příčina: причи́на сме́ртиpříčina smrti