Hlavní obsah

смерть

Podstatné jméno, rod ženský-и; -и, -е́й

  1. smrt, úmrtí, skon zánik životaклини́ческая/биологи́ческая смертьklinická/biologická smrtнаси́льственная смертьnásilná smrt, vraždaОн бле́ден как смерть.přen. Je bledý jako smrt.сме́рти в глаза́ смотре́тьdívat se smrti do očí
  2. přen.konec, zánik, smrt politický ap.
  3. hovor.hrozně, strašně

Podstatné jméno, rod ženský-и; -и, -е́й

  1. смерть как hovor.(je) hrozné jak

Vyskytuje se v

смерть: (je) hrozné jakсмерть как

внеза́пный: náhlé úmrtíвнеза́пная смерть

вопро́с: otázka života a smrti velmi důležitá záležitostвопро́с жи́зни и сме́рти

извеще́ние: úmrtní oznámení, oznámení o smrtiизвеще́ние о сме́рти

му́ченический: mučednická smrtму́ченическая смерть

наси́льственный: násilná smrtнаси́льственная смерть

равня́ть: Ve smrti jsou si všichni rovni.Смерть всех равня́ет.

уби́ться: smrtelně se zranitуби́ться до сме́рти

вини́ть: obviňovat koho z čí smrtiвини́ть кого в сме́рти кого

голо́дный: smrt hlademголо́дная смерть

обречённый: odsouzený k smrtiобречённый на́ смерть

надыша́ться: Na poslední chvíli to nedoženeš.Пе́ред сме́ртью не нады́шишься.

biologický: med. biologická smrtбиологи́ческая смерть

boj: boj na život a na smrtборьба́ не на жи́знь, а на́ смерть

klinický: klinická smrtклини́ческая смерть

list: rodný/oddací/úmrtní listсвиде́тельство о рожде́нии/бра́ке/сме́рти

nepřirozený: nepřirozená smrtнеесте́ственная смерть

otázka: otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́рти

práh: přen. na prahu smrtiна поро́ге сме́рти

smrt: násilná smrtнаси́льственная смерть

údolí: Údolí smrtiДоли́на Сме́рти

život: otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́рти

násilný: násilná smrtнаси́льственная смерть

oznámení: úmrtní oznámeníизвеще́ние о сме́рти

příčina: příčina smrtiпричи́на сме́рти

rozrušit: Její smrt ho velmi rozrušila.Её смерть его́ си́льно взволнова́ла.

úmrtí: předčasné úmrtíпреждевре́менная смерть

úmrtní: úmrtní oznámeníсообще́ние/объявле́ние о сме́рти

vyděsit se: vyděsit se k smrtiиспуга́ться до́ смерти

vylekaný: Je k smrti vylekaný.Он напу́ганный до́ смерти.

zdrtit: Jeho smrt ji zdrtila.Его́ смерть её подкоси́ла.

balancovat: balancovat mezi životem a smrtíбаланси́ровать на гра́ни жи́зни и сме́рти

krk: Jde o krk.Речь идёт о жи́зни и сме́рти.

lože: na smrtelném ložiна ло́же сме́рти

podívat se: podívat se smrti/pravdě do očíпосмотре́ть сме́рти/пра́вде в глаза́

pokraj: na pokraji smrtiна волосо́к от сме́рти, на краю́ ги́бели

přirozený: zemřít přirozenou smrtíумере́ть есте́ственной сме́ртью

vlásek: Jen o vlásek unikl smrti.Находи́лся на волосо́к от сме́рти.

жизнь: do posledního dechu, na život a na smrt bít seне на жи́знь, а на́ смерть