Hlavní obsah

otázka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (dotaz) вопро́сpoložit otázkuзада́ть вопро́сchoulostivá/záludná otázkaделика́тный/кова́рный вопро́сtěžká/lehká otázkaтру́дный/лёгкий вопро́сling. zjišťovací otázkaо́бщий перви́чный вопро́сling. doplňovací otázkaдополни́тельный развёрнутый вопро́сling. řečnická otázkaритори́ческий вопро́с
  2. (záležitost) вопро́с, пробле́маprojednávat otázkuрассма́тривать вопро́сotázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́ртиbytová otázkaжили́щный вопро́сnárodnostní otázkaнациона́льный вопро́с

Vyskytuje se v

konečný: hist. konečné řešení židovské otázkyоконча́тельное реше́ние евре́йского вопро́са

řečnický: řečnická otázkaритори́ческий вопро́с

život: otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́рти

blbý: blbá otázkaглу́пый вопро́с

diskrétní: diskrétní otázkaделика́тный вопро́с

diskutabilní: diskutabilní otázkaспо́рный вопро́с

hloupý: položit hloupou otázkuзада́ть дура́цкий вопро́с

klást: klást otázkyста́вить вопро́сы

nechat: nechat otázku otevřenouоста́вить вопро́с откры́тым

nevhodný: nevhodná otázkaнеуме́стный вопро́с

opakovaný: opakované otázkyмногокра́тные вопро́сы

patřit: Takové otázky sem nepatří.Сюда́ не отно́сятся таки́е вопро́сы.

podtrhnout: podtrhnout důležitost otázkyподчеркну́ть ва́жность вопро́са

položit: položit hloupou otázkuзада́ть глу́пый вопро́с

prvořadý: prvořadá otázkaпервостепе́нный вопро́с

zajímat: Zajímá mě tato otázka.Меня́ интересу́ет э́тот вопро́с.

záludnost: záludnost otázkyка́верзность вопро́са

záludný: záludná otázkaкова́рный вопро́с

zopakovat: zopakovat otázkuповтори́ть вопро́с

odpověď: Na hloupou otázku hloupá odpověď.На глу́пый вопро́с - глу́пый отве́т.

smrt: otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́рти

tělo: To je otázka na tělo.Э́то вопро́с не в бровь, а в глаз., Э́то же о́стрый вопро́с.

вопро́с: otázka života a smrti velmi důležitá záležitostвопро́с жи́зни и сме́рти

зада́ть: zeptat se koho, položit komu otázkuзада́ть кому вопро́с

кова́рный: záludná otázkaкова́рный вопро́с

бо́льше: Další otázky nejsou?Бо́льше нет вопро́сов?

глу́пый: hloupě se zeptat, položit hloupou otázkuзада́ть глу́пый вопро́с

затро́нуть: naťuknout důležitou otázkuзатро́нуть ва́жный вопро́с

искушённый: znalý v otázkách..., odborník na otázky...искушён в вопро́сах...

оста́вить: nechat otázku otevřenouоста́вить вопро́с откры́тым

ста́вить: klást otázku, ptát seста́вить вопро́с

суще́ственный: zásadní otázkaсуще́ственный вопро́с

быть: Být či nebýt, toť otázka.Вопро́с: быть и́ли не быть?

otázka: ling. zjišťovací otázkaо́бщий перви́чный вопро́с