Hlavní obsah

odpověď

Vyskytuje se v

dát: отве́тить комуdát komu odpověď

kladný: положи́тельный отве́тkladná odpověď

nesprávný: непра́вильный отве́тnesprávná odpověď

počkat: подожда́ть отве́таpočkat na odpověď

pospíchat: Не торопи́сь с отве́том.Nepospíchej s odpovědí.

špatný: непра́вильный отве́тšpatná odpověď

těšit: с нетерпе́нием ждать отве́таtěšit se na odpověď

vyčerpávající: исче́рпывающий отве́тvyčerpávající odpověď

vyhnout se: избежа́ть отве́таvyhnout se odpovědi

vyhýbavý: укло́нчивый отве́тvyhýbavá odpověď

zamítavý: получи́ть отка́зdostat zamítavou odpověď

в: в отве́тjako odpověď

оригина́льный: оригина́льный отве́тoriginální/svérázná odpověď

отка́з: получи́ть отка́зdostat odmítavou odpověď

положи́тельный: положи́тельный отве́тkladná odpověď

сде́ржанный: сде́ржанный отве́тzdrženlivá odpověď

odpověď: положи́тельный отве́тkladná odpověď