Hlavní obsah

положи́тельный

Přídavné jméno-ая, -ое; -лен, -льна

  1. положи́тельная сте́пень ling.první stupeň, pozitiv u přídavných jmen

Vyskytuje se v

положи́тельно: Vůbec neví,...Он положи́тельно не зна́ет,...

ре́зус-фа́ктор: Rh-faktor negativní/pozitivníотрица́тельный/положи́тельный ре́зус-фа́ктор

číslo: kladné/záporné čísloположи́тельное/отрица́тельное число́

diskriminace: pozitivní diskriminaceположи́тельная дискримина́ция

elektroda: záporná/kladná elektrodaотрица́тельный/положи́тельный электро́д

kladný: mat. kladné čísloположи́тельное число́

náboj: kladný/záporný nábojположи́тельный/отрица́тельный заря́д

stupeň: první/druhý/třetí stupeňположи́тельная/сравни́тельная/превосхо́дная сте́пень

znaménko: kladné znaménkoположи́тельный знак

kladně: odpovědět kladněотве́тить положи́тельно

odpověď: kladná odpověďположи́тельный отве́т

postava: kladná/záporná postavaположи́тельный/отрица́тельный персона́ж

postoj: kladný postojположи́тельное отноше́ние

stránka: kladná/záporná stránka čehoположи́тельная/отрица́тельная сторона́ чего

zaujmout: zaujmout kladný postoj k čemuположи́тельно отнести́сь к чему

rub: Vše má svůj rub a líc.Всё име́ет свои́ положи́тельные и отрица́тельные сто́роны.

положи́тельный: kladná odpověďположи́тельный отве́т