Hlavní obsah

kladně

Vyskytuje se v

číslo: kladné/záporné čísloположи́тельное/отрица́тельное число́

elektroda: záporná/kladná elektrodaотрица́тельный/положи́тельный электро́д

kladný: mat. kladné čísloположи́тельное число́

náboj: kladný/záporný nábojположи́тельный/отрица́тельный заря́д

znaménko: kladné znaménkoположи́тельный знак

odpověď: kladná odpověďположи́тельный отве́т

postava: kladná/záporná postavaположи́тельный/отрица́тельный персона́ж

postoj: kladný postojположи́тельное отноше́ние

stránka: kladná/záporná stránka čehoположи́тельная/отрица́тельная сторона́ чего

vyřízení: kladné vyřízení žádostiудовлетворе́ние про́сьбы

zaujmout: zaujmout kladný postoj k čemuположи́тельно отнести́сь к чему

положи́тельный: kladná odpověďположи́тельный отве́т

kladně: odpovědět kladněотве́тить положи́тельно