Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (řádně, ušlechtile) хорошо́myslet to s kým dobřeжела́ть кому добра́
  2. (dovedně, řádně) хорошо́, прили́чноUmí dobře rusky.Хорошо́ зна́ет ру́сский язы́к.
  3. (vhodně pro daný účel) хорошо́, замеча́тельно
  4. (bezchybně) хорошо́, безоши́бочно
  5. (příznivě, příjemně, vhodně) хорошо́, прия́тноMějte se dobře!Всего́ хоро́шего!, Живи́те счастли́во!Dobře to dopadlo.Всё ко́нчилось хорошо́.Není mi dobře.Мне не по себе́.

Vyskytuje se v

a: zkrátka a dobřeкоро́че говоря́

den: Dobrý den.До́брый день., Здра́вствуйте.

dobré: po dobrémпо-хоро́шему

dobrý: mít dobrou náladuбыть в хоро́шем настрое́нии

dobrý: Dobrou chuť!Прия́тного аппети́та!

dobrý: Dobrý den!До́брый день!

dobrý: Dobré ráno!До́брое у́тро!

dobrý: Dobrou noc!Споко́йной но́чи!

dobrý: v dobrémпо-хоро́шему, полюбо́вно

duše: dobrá dušeдо́брая душа́

chuť: Dobrou chuť!Прия́тного аппети́та!

chutnání: Dobré chutnání!Прия́тного аппети́та!

i: v dobrém i zlémв ра́достях и печа́лях

mnohem: mnohem lépe/hůřeгора́здо лу́чше/ху́же

nejlépe: co nejlépeкак мо́жно лу́чше

noc: Dobrou noc!Споко́йной но́чи!

odbyt: jít dobře na odbytнаходи́ть хоро́ший сбыт

odpoledne: Dobré odpoledne.До́брый день.

počkat: počkat (si) na lepší časyпогоди́ть до лу́чших времён

případ: v nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

ráno: dobré ránoдо́брое у́тро

večer: Dobrý večer. pozdravДо́брый ве́чер.

bavit se: Dobře se bavte!(Вам) хорошо́ повесели́ться!

celkem: Jde to celkem dobře.Дела́ иду́т непло́хо.

co: Čím déle tím lépe.Чем да́льше тем лу́чше.

co: co nejdéle/nejvíce/nejlépeкак мо́жно до́льше/бо́льше/лу́чше

dál: Čím dál, tím líp!Чем да́льше, тем лу́чше!

daleko: Je to daleko lepší.Э́то намно́го лу́чше.

dobrý: do dobrých rukouв хоро́шие ру́ки

dobrý: Je to dobrý člověk.Он хоро́ший челове́к.

dobrý: Dávej dobrý pozor.Смотри́ как сле́дует.

dobrý: dobré srdce.У неё до́брое/мя́гкое се́рдце.

dojem: udělat dobrý dojemпроизвести́ хоро́шее впечатле́ние

dopadnout: Všechno dobře dopadlo.Всё ко́нчилось хорошо́.

dvakrát: Není mi dvakrát dobře.Мне не сли́шком хорошо́.

jitro: Dobré jitro!До́брое у́тро!

jméno: mít dobré/špatné jménoпо́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́цией

kondice: být v dobré kondiciбыть в хоро́шей фо́рме

lépe: čím dřív, tím lépeчем ра́ньше тем лу́чше

lepší: Je lepší než já.Он лу́чше меня́.

lepší: změna k lepšímuизмене́ние к лу́чшему

mít: mít dobrý platхорошо́ зараба́тывать

mít: dobré místo.У него́ хоро́шая рабо́та.

mít se: Mám se dobře.У меня́ всё хорошо́.

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Поздравля́ю с днём рожде́ния!, Всего́ хоро́шего!

nést: Nesu vám dobré zprávy.Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.

obrat: obrat k lepšímuпереме́на к лу́чшему, поворо́т к лу́чшему

obrátit se: Vše se v dobré obrátí.Всё обернётся к лу́чшему.

papání: dobré papáníвку́сное ку́шанье

patřit: patřit k nejlepším žákůmпринадлежа́ть к числу́ лу́чших ученико́в

podat: podat dobrý výkonпоказа́ть хоро́шую игру́

pořízení: Přeji dobré pořízení!Жела́ю уда́чи!

pověst: mít dobrou/špatnou pověstиме́ть хоро́шую/дурну́ю репута́цию

prodejný: dobře prodejné zbožíхо́дкий това́р

přání: přání všeho nejlepšíhoнаилу́чшие пожела́ния

rada: dát komu dobrou raduдать кому хоро́ший сове́т

rozejít se: rozejít se v dobrémразойти́сь по хоро́шему

rozumět: Dobře mu rozumím.Я его́ хорошо́ понима́ю.

ruka: dát do dobrých rukouотда́ть в хоро́шие ру́ки

smysl: v pravém/dobrém/užším smyslu slovaв по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ва

špinit: špinit čí dobré jménoпоро́чить чьё до́брое и́мя

ukázat: ukázat dobrou vůli/své cityпрояви́ть до́брую во́лю/свои́ чу́вства

umět: Umím dobře anglicky.Я хорошо́ говорю́ по англи́йски.

úmysl: dobré úmyslyхоро́шие наме́рения

věštit: To nevěští nic dobrého.Э́то не предвеща́ет/не сули́т ничего́ хоро́шего.

vidět: dobře vidět na blízkoхорошо́ ви́деть на бли́зкое расстоя́ние

viditelnost: dobrá/špatná/nulová viditelnostхоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димость

vlastnost: dobré lidské vlastnostiхоро́шие ка́чества челове́ка

blýskat (se): Blýská se na lepší časy.Де́ло идёт на попра́вку.

bydlo: Pálí ho dobré bydlo.Он с жи́ру бе́сится.

čas: staré dobré časyста́рое до́брое вре́мя

do: Do třetice všeho dobrého.Бог тро́ицу лю́бит.

dobré: Vše se v dobré obrátí.В ито́ге всё ко́нчится хорошо́.

doma: Všude dobře, doma nejlépe.В гостя́х хорошо́, а до́ма (всё-таки) лу́чше.

dřív: Čím dříve, tím lépe.Чем ра́ньше, тем лу́чше.

mrtvý: O mrtvých jen dobře.О мёртвых пло́хо не говоря́т.

nad, nade: Dobrá rada nad zlato.До́брый сове́т доро́же зо́лота.

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дним.

něco: Lepší něco než nic.Лу́чше ма́ло, чем ничего́.

nikdy: Lépe pozdě než nikdy.Лу́чше по́здно, чем никогда́.

no: No dobře.Ну, хорошо́!

nuže: nuže dobráну, хорошо́/ла́дно

ovoce: Zakázané ovoce nejlíp chutná.Запре́тный плод всегда́ сла́док.

pálit: Pálí ho dobré bydlo.С жи́ру бе́сится.

pozdě: Lépe pozdě než nikdy.Лу́чше по́здно, чем никогда́.