Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (řádně, ušlechtile) хорошо́myslet to s kým dobřeжела́ть кому добра́
  2. (dovedně, řádně) хорошо́, прили́чноUmí dobře rusky.Хорошо́ зна́ет ру́сский язы́к.
  3. (vhodně pro daný účel) хорошо́, замеча́тельно
  4. (bezchybně) хорошо́, безоши́бочно
  5. (příznivě, příjemně, vhodně) хорошо́, прия́тноMějte se dobře!Всего́ хоро́шего!, Живи́те счастли́во!Dobře to dopadlo.Всё ко́нчилось хорошо́.Není mi dobře.Мне не по себе́.

Vyskytuje se v

a: zkrátka a dobřeкоро́че говоря́

den: Dobrý den.До́брый день., Здра́вствуйте.

dobré: po dobrémпо-хоро́шему

duše: dobrá dušeдо́брая душа́

dvakrát: Není mi dvakrát dobře.Мне не сли́шком хорошо́., Мне не по себе́.

chuť: Dobrou chuť!Прия́тного аппети́та!

chutnání: Dobré chutnání!Прия́тного аппети́та!

i: v dobrém i zlémв ра́достях и печа́лях

noc: Dobrou noc!Споко́йной но́чи!

odbyt: jít dobře na odbytнаходи́ть хоро́ший сбыт

odpoledne: Dobré odpoledne.До́брый день.

počkat: počkat (si) na lepší časyпогоди́ть до лу́чших времён

případ: v nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

ráno: dobré ránoдо́брое у́тро

večer: Dobrý večer. pozdravДо́брый ве́чер.

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší!Всего́ хоро́шего!

bavit se: Dobře se bavte!(Вам) хорошо́ повесели́ться!

dál: Čím dál, tím líp!Чем да́льше, тем лу́чше!

daleko: Je to daleko lepší.Э́то намно́го лу́чше.

dobře: myslet to s kým dobřeжела́ть кому добра́

dojem: udělat dobrý dojemпроизвести́ хоро́шее впечатле́ние

dopadnout: Všechno dobře dopadlo.Всё ко́нчилось хорошо́.

jitro: Dobré jitro!До́брое у́тро!

jméno: mít dobré/špatné jménoпо́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́цией

kondice: být v dobré kondiciбыть в хоро́шей фо́рме

lépe: čím dřív, tím lépeчем ра́ньше тем лу́чше

lepší: Je lepší než já.Он лу́чше меня́.

mít: mít dobrý platхорошо́ зараба́тывать

mít se: Mám se dobře.У меня́ всё хорошо́.

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Поздравля́ю с днём рожде́ния!, Всего́ хоро́шего!

nést: Nesu vám dobré zprávy.Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.

obrat: obrat k lepšímuпереме́на к лу́чшему, поворо́т к лу́чшему

obrátit se: Vše se v dobré obrátí.Всё обернётся к лу́чшему.

optání: Jak se máte? Děkuji za optání, dobře.Как пожива́ете? Спаси́бо, хорошо́.

papání: dobré papáníвку́сное ку́шанье

patřit: patřit k nejlepším žákůmпринадлежа́ть к числу́ лу́чших ученико́в

pověst: mít dobrou/špatnou pověstиме́ть хоро́шую/дурну́ю репута́цию

prodejný: dobře prodejné zbožíхо́дкий това́р

přání: přání všeho nejlepšíhoнаилу́чшие пожела́ния

rada: dát komu dobrou raduдать кому хоро́ший сове́т

rozejít se: rozejít se v dobrémразойти́сь по хоро́шему

rozumět: Dobře mu rozumím.Я его́ хорошо́ понима́ю.

ruka: dát do dobrých rukouотда́ть в хоро́шие ру́ки

smysl: v pravém/dobrém/užším smyslu slovaв по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ва

špinit: špinit čí dobré jménoпоро́чить чьё до́брое и́мя

ukázat: ukázat dobrou vůli/své cityпрояви́ть до́брую во́лю/свои́ чу́вства

úmysl: dobré úmyslyхоро́шие наме́рения

věštit: To nevěští nic dobrého.Э́то не предвеща́ет/не сули́т ничего́ хоро́шего.

vidět: dobře vidět na blízkoхорошо́ ви́деть на бли́зкое расстоя́ние

viditelnost: dobrá/špatná/nulová viditelnostхоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димость

vlastnost: dobré lidské vlastnostiхоро́шие ка́чества челове́ка

vychovaný: dobře vychované dítě způsobnéблаговоспи́танный ребёнок

vypečený: dobře vypečený pirožekрумя́ный пирожо́к

blýskat (se): Blýská se na lepší časy.Де́ло идёт на попра́вку.

čas: staré dobré časyста́рое до́брое вре́мя

do: Do třetice všeho dobrého.Бог тро́ицу лю́бит.

doma: Všude dobře, doma nejlépe.В гостя́х хорошо́, а до́ма (всё-таки) лу́чше.

dřív: Čím dříve, tím lépe.Чем ра́ньше, тем лу́чше.

kde: místo, kde lišky dávají dobrou nocмедве́жий у́гол

krátce: krátce a dobřeпро́сто/коро́че говоря́

mrtvý: O mrtvých jen dobře.О мёртвых пло́хо не говоря́т.

nad, nade: Dobrá rada nad zlato.До́брый сове́т доро́же зо́лота.

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дним.

něco: Lepší něco než nic.Лу́чше ма́ло чем ничего́.

nikdy: Lépe pozdě než nikdy.Лу́чше по́здно, чем никогда́.

no: No dobře.Ну, хорошо́!

nuže: nuže dobráну, хорошо́/ла́дно

ovoce: Zakázané ovoce nejlíp chutná.Запре́тный плод всегда́ сла́док.

pálit: Pálí ho dobré bydlo.С жи́ру бе́сится.

pozdě: Lépe pozdě než nikdy.Лу́чше по́здно, чем никогда́.

příliš: Znám tě příliš dobře.Я сли́шком хорошо́ тебя́ зна́ю.

dobrý: mít dobrou náladuбыть в хоро́шем настрое́нии

владе́ть: umět (dobře) psátвладе́ть перо́м

добро́: vzpomínat v dobrémпомина́ть добро́м

лад: Je to na dobré cestě.Де́ло пошло́ на лад.

недорого́й: za dobrou cenuза недорогу́ю це́ну

ночь: Dobrou noc!Споко́йной но́чи!

подело́м: Máš co ti patří., Dobře ti tak.Подело́м тебе́!

пожела́ние: přání všeho nejlepšíhoнаилу́чшие пожела́ния

поздравля́ть: Všechno nejlepší!, Blahopřeji!Поздравля́ю!

похожде́ние: Osudy dobrého vojáka Švejka Похожде́ния бра́вого солда́та Шве́йка

раке́тка: nejlepší tenista/tenistka na světěпе́рвая раке́тка ми́ра

аппети́т: Dobrou chuť!Прия́тного аппети́та!

блю́до: dobré jídloвку́сное блю́до

брать: (Ryby) dobře berou.Ры́ба хорошо́ берёт.

вку́сно: Moc dobré!, To je dobrota!О́чень вку́сно!

вку́сный: dobrý obědвку́сный обе́д

воспита́ние: kvalitní výchova, dobré vychováníхоро́шее воспита́ние

гора́здо: mnohem lépeгора́здо лу́чше

де́йствовать: Lék dobře působí.Лека́рство де́йствует хорошо́.

де́ло: (dobře) ovládat svou profesiхорошо́ знать своё де́ло

из: nejlepší ze všechлу́чший из всех

лу́чше: cítit se lépeчу́вствовать себя́ лу́чше

нева́жно: Není mi moc dobře.Нева́жно себя́ чу́вствую.

нехорошо́: Není mi dobře.Мне нехорошо́.

обойти́сь: Všechno dobře dopadne.Всё обойдётся.

обстоя́ть: Věci se daří dobře.Дела́ обстоя́т хорошо́.

побалова́ть: dopřát si dobrou kávuпобалова́ть себя́ вку́сным ко́фе

пра́здник: Všechno nejlepší! k státnímu svátkuС пра́здником!

прийти́: dostat dobrou náladuприйти́ в хоро́шее настрое́ние

рожде́ние: Všechno nejlepší k narozeninám!С днём рожде́ния!

са́мый: nejlepšíса́мый хоро́ший

тем: čím dřív, tím lépeчем ра́ньше, тем лу́чше

ты: Dobře rozumí technice.Он с те́хникой на ты.

ты́сяча: tisíckrát lepší в ты́сячу раз лу́чше

чу́вствовать: Nemocný se cítí dobře.Больно́й чу́вствует себя́ хорошо́.

гость: Všude dobře, doma nejlíp.В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше.

друг: Je lepší mít sto přátel než sto rublů.Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.

жир: pálí ho dobré bydloс жи́ру бе́сится

ка́рта: V tom se vyzná (nejlíp ze všech)., Na to je nejlepší.Ему́ и ка́рты в ру́ки.

конча́ться: Konec dobrý, všechno dobré.Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.

но́вость: Žádná zpráva - dobrá zpráva.Отсу́тствие новосте́й уже́ хоро́шая но́вость.

отли́чно: To každý velmi dobře ví.Э́то отли́чно изве́стно ка́ждому.

поле́зно: je dobré vědětполе́зно знать

прекра́сно: Však ty moc dobře víš...Ты ведь прекра́сно зна́ешь...

про́сто: prostě a jednoduše, zkrátka a dobřeпро́сто - напро́сто

ры́ба: cítit se jako ryba ve vodě, cítit se dobře, být ve svém živlu kdeкак ры́ба в воде́ чу́вствовать себя́ где

сли́вки: sbírat smetanu, přen.,iron. vybírat si to nejlepšíснима́ть сли́вки

смея́ться: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Смеётся тот, кто смеётся после́дний.

со́весть: jednat podle svého (nejlepšího) svědomíпоступи́ть по со́вести

споко́йно: cítit se dobřeчу́вствовать себя́ споко́йно

споко́йный: Dobrou noc!Споко́йной но́чи!

туда́: Dobře mu tak!Туда́ и ему́ доро́га!

удо́бно: Je mi tady moc dobře.Мне здесь о́чень удо́бно.

хоро́ший: Konec dobrý, všechno dobré.Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.

ху́до: Všechno zlé je k něčemu dobré.Нет ху́да без добра́.

четвёрка: Dobře se učí, má dvojky.Учи́ться хорошо́, на четвёрки.