Hlavní obsah

den

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (24 hodin) су́тки, деньden co denежедне́вноtéhož dneв тот са́мый деньden natoна сле́дующий деньden před odjezdemза день до отъе́здаza 14 dnůче́рез две неде́лиvšední denбу́дний деньpracovní dnyрабо́чие дни, бу́дниdny pracovního kliduвыходны́е дниnávštěvní dnyприёмные (дни)Štědrý denРожде́ственский соче́льникdo dnešního dneдо сего́дняшнего дня
  2. (bílý den) деньDobrý den.До́брый день., Здра́вствуйте.ve dne v nociднём и но́чьюpolární denполя́рный деньve dneднём
  3. dny (časy) дни, вре́мя

Vyskytuje se v

díkůvzdání: День благодаре́нияDen díkůvzdání

dobrý: До́брый день!Dobrý den!

dveře: День откры́тых двере́йden otevřených dveří

i: днём и но́чьюdnem i nocí

celý: Что ты де́лал весь день?Cos dělal celý den?

dno: с двойны́м дномs dvojitým dnem

dodat: доста́вить что в тече́ние двух су́токdodat co do dvou dnů

chýlit se: День кло́нится к ве́черу.Den se chýlí k večeru.

každý: ка́ждый день, ежедне́вноkaždý den

krušný: в э́ти тру́дные дниv těchto krušných dnech

lelkovat: Безде́льничает весь день.Celý den lelkuje.

nachodit: За день нахо́дит три́дцать киломе́тров.Za den nachodí třicet kilometrů.

narazit: сесть на мельnarazit na dno

čtrnáct: че́рез две неде́лиza čtrnáct dní

do: то́чно че́рез годdo roka a do dne

hořkost: вы́пить го́рькую ча́шу до дна́vypít kalich hořkosti až do dna

chválit: Зови́/Хвали́ день по ве́черу.Nechval dne před večerem.

krásný: в оди́н прекра́сный деньjednoho krásného dne

день: рабо́чий деньpracovní den

незада́чливый: незада́чливый деньsmolný den

распоря́док: распоря́док дняdenní program, rozvrh dne

су́тки: дво́е су́токosmačtyřicet hodin, dva dny a dvě noci

су́точный: су́точная аре́ндаpronájem na jeden den

ближа́йший: в ближа́йшие дниv nejbližších dnech

восьмичасово́й: восьмичасово́й рабо́чий деньosmihodinový pracovní den

выходны́е: рабо́тать без выходны́хpracovat 7 dní v týdnu

грабёж: грабёж среди́ бела́ дняloupež za bílého dne

дво́е: за дво́е су́токza dva dny

дли́тельность: дли́тельность рабо́чего дняdélka pracovního dne

дно: идти́ ко днуjít ke dnu, přen. hynout

друго́й: на друго́й деньdruhý den, následující den

како́й: Забы́л, како́й сего́дня день.Zapomněl, co je dnes za den.

мо́жно: Мо́жно сде́лать в два дня.Dá se to udělat za dva dny.

нерабо́чий: нерабо́чий деньvolný den, den pracovního klidu

den: časy дни, вре́мяdny

овра́г: на дне овра́гаna dně rokle

организова́ть: организова́ть свой рабо́чий деньzorganizovat si svůj pracovní den

распи́сывание: распи́сывание дней по часа́мplánování dnů po hodinách

роково́й: роково́й деньrozhodující den

сиде́ть: сиде́ть це́лый день до́маtrčet/dřepět celý den doma

со: со дня на деньze dne na den

сря́ду: три дня сря́дуtři dny za sebou

торгова́ть: Магази́н торгу́ет без выходны́х дней.Obchod má otevřeno 7 dní v týdnu.

уда́ться: День уда́лся.Den se vydařil.

вчера́шний: иска́ть вчера́шнего дняhledat včerejší den

цыплёнок: Цыпля́т по о́сени счита́ют.Nechval dne před večerem.