Hlavní obsah

день

Podstatné jméno, rod mužskýдня; дни, дней

  1. (bílý) den od rána do večeraв середи́не дняv poledne
  2. 24 hodin, den (a noc)
  3. den pracovní ap.рабо́чий деньpracovní denвыходно́й деньden pracovního klidu, volný denбу́дничный деньvšední den
  4. den bez aut, dětí, sportovní ap.день рожде́нияnarozeninyМеждунаро́дный же́нский деньMezinárodní den žen MDŽ
  5. дни období, dny, doba mládí, dětství ap.

Vyskytuje se v

вчера́шний: вчера́шний деньvčerejší den o něčem zastaralém, přežitém

выходно́й: выходно́й деньvolný den, den pracovního klidu

дверь: день откры́тых двере́йden otevřených dveří

де́ло: Де́ло состои́т/заключа́ется в том, что...Věc se má tak, že..., Jedná se o to, že...

день: дниobdobí, dny, doba mládí, dětství ap.

жу́ткий: жу́ткое де́лоhrůza, děs

за́втрашний: за́втрашний деньzítřek o nejbližší budoucnosti

зло́ба: зло́ба дняotázka/téma dne, hlavní téma

кероси́н: Де́ло па́хнет кероси́ном.Ta věc smrdí.

ми́лый: Ми́лое де́ло!Pěkný (věci)!

но́вость: но́вости (дня)zprávy

откры́тый: день откры́тых двере́йden otevřených dveří

плёвый: плёвое де́лоmaličkost, hračka

разгру́зочный: разгру́зочный деньpostní den, odlehčovací den při dietě

реши́ть: реши́ть де́лоrozhodnout/vyřešit záležitost

риск: риск благоро́дное де́лоrisk je zisk

сего́дняшний: на сего́дняшний деньk dnešnímu dni

суть: по су́ти (де́ла)v jádru (věci), v podstatě, vlastně

тень: тень наводи́ть, наводи́ть тень на я́сный деньzamlžovat co

тре́тий: тре́тьего дняpředevčírem

хоро́шенький: Хоро́шенькое де́ло!No to je pěkné!

шля́па: де́ло в шля́пеje to v suchu, dobře to dopadlo

ю́рьев: вот тебе́, ба́бушка, и Ю́рьев день!to mi byl čert dlužen, to mi ještě chybělo

ви́димый: ви́димое де́лоjasná věc

вре́мя: вре́мя дняdenní doba

гру́ппа: гру́ппа продлённого дня(školní) družina

жите́йский: де́ло жите́йскоеvšední věc

иностра́нный: министе́рство иностра́нных делministerstvo zahraničních věcí

лад: Де́ло пошло́ на лад.Je to na dobré cestě.

ли́чный: ли́чное де́лоsoukromá věc

министе́рство: Министе́рство иностра́нных делMinisterstvo zahraničních věcí

незада́чливый: незада́чливый деньsmolný den

пове́стка: пове́стка дняprogram jednání

поздра́вить: поздра́вить с днём рожде́нияpopřát k narozeninám

продлённый: гру́ппа продлённого дняškolní družina

распоря́док: распоря́док дняdenní program, rozvrh dne

рождество́: второ́й день Рождества́druhý svátek vánoční, svátek sv. Štěpána

ска́зываться: Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.

страхово́й: страхово́е де́лоpojišťovnictví

убы́точный: убы́точное де́лоztrátový podnik

уголо́вный: уголо́вное де́лоtrestní řízení

хозя́йский: де́ло хозя́йскоеdělej jak chceš

ближа́йший: в ближа́йшие дниv nejbližších dnech

вни́кнуть: вни́кнуть в суть де́лаpochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)

возбуди́ть: возбуди́ть де́ло против когоzačít (soudní) řízení s kým

восьмичасово́й: восьмичасово́й рабо́чий деньosmihodinový pracovní den

встреча́ть: встреча́ть день рожде́нияslavit narozeniny

вы́играть: вы́играть де́ло в суде́vyhrát soudní při

ги́блый: Э́то ги́блое де́ло.Je to ztraceno.

грабёж: грабёж среди́ бела́ дняloupež za bílého dne

дари́ть: дари́ть ко дню́ рожде́нияdávat k narozeninám

а́нгел: день а́нгелаjmeniny, svátek

дли́тельность: дли́тельность рабо́чего дняdélka pracovního dne

добра́ться: добра́ться до су́ти де́лаdostat se k jádru věci

друго́й: на друго́й деньdruhý den, následující den

заве́домо: заве́домо ги́блое де́лоpředem ztracená věc

за́втра: отложи́ть дела́ на за́втраodložit věci na zítřek

знать: знать своё де́лоrozumět své práci, ovládat svou práci

како́й: Забы́л, како́й сего́дня день.Zapomněl, co je dnes za den.

ку́ча: ку́ча делhalda práce

мазь: Де́ло на мази́.Vyvíjí se to slibně.

мо́жно: Мо́жно сде́лать в два дня.Dá se to udělat za dva dny.

нева́жно: Дела́ иду́т нева́жно.Nedaří se.

нерабо́чий: нерабо́чий деньvolný den, den pracovního klidu

но́рма: Как дела́? Но́рма.Jak se máš? Normálka.

обстоя́ть: Дела́ обстоя́т хорошо́.Věci se daří dobře.