Hlavní obsah

друго́й

Vyskytuje se v

друг: друг дру́га, друг дру́гу, друг дру́гомnavzájem, jeden druhého

о́пера: Э́то из друго́й/не из той о́перы.To je z jiného soudku/mimo mísu

си́тный: друг си́тныйbrach, kamarád

четвероно́гий: четвероно́гий другčtyřnohý přítel pes

вы́ход: Нет друго́го вы́хода.Není jiné východisko.

друго́й: на друго́й деньdruhý den, následující den

исхо́д: Друго́го исхо́да нет.Není jiné východisko.

обрести́: обрести́ друзе́йzískat přátele

перепи́ска: быть в перепи́ске с дру́гомdopisovat si s přítelem

поня́ть: поня́ть друг дру́гаporozumět si (navzájem)

пры́гать: пры́гать от одно́й те́мы к друго́йskákat od tématu k tématu

размину́ться: размину́ться друг с дру́гомminout se

счита́ть: счита́ть кого дру́гомpokládat koho za přítele

счита́ться: счита́ться с мне́нием други́хbrát v úvahu mínění druhých

кра́йность: броса́ться от одно́й кра́йности к друго́йjít z extrému do extrému

расска́зывать: Расска́зывай кому́-нибу́дь друго́му!To si vykládej někomu jinému!

рыть: Не рой друго́му я́му, сам в неё попадёшь.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

сверну́ть: сверну́ть разгово́р на другу́ю те́муodvést řeč na jiné téma, převést hovor jiným směrem

я́ма: Не рой я́му друго́му, сам в неё попадёшь.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

či: тот и́ли друго́йať ten, či onen

čtyřnohý: четвероно́гий другpřen. čtyřnohý přítel

extrém: из одно́й кра́йности в другу́юz extrému do extrému

jinak: сде́лать на друго́й ладudělat to jinak

pohled: взгляд под други́м угло́мpohled z jiného úhlu

přítel: Уважа́емые друзья́!Vážení přátelé!

psina: разы́грывать дру́гаdělat si psinu z kamaráda

slovo: други́ми слова́миjinými slovy

držet: держа́ть ме́сто для дру́гаdržet místo kamarádovi

důvěrný: бли́зкий другdůvěrný přítel

hodit se: Они́ подхо́дят друг к дру́гу.Hodí se k sobě.

jiný: други́ми слова́миjinými slovy

klesat: па́дать в глаза́х други́хklesat v očích jiných

muset: Мы должны́ помога́ть друг дру́гу.Musíme si pomáhat.

nerozlučný: неразлу́чные друзья́nerozluční přátelé

obtelefonovat: обзвони́ть се́рвисы/друзе́йobtelefonovat servisy/známé

odvést: сверну́ть разгово́р на другу́ю те́муodvést řeč jinam

opustit: поки́нуть ста́рых друзе́йopustit staré přátele

pasovat: Они́ друг к дру́гу не подхо́дят.Nepasují k sobě.

podraz: Он устро́ил подво́х дру́гу.Udělal podraz na kamaráda.

pokukovat: посма́тривать друг на дру́гаpokukovat po sobě

pokulhávat: отстава́ть от други́хpokulhávat za ostatními

povyšovat se: ста́вить себя́ вы́ше други́хpovyšovat se nad ostatní

představit: Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.

překážet: Не меша́й други́м!Nepřekážej ostatním!

přeložit: перенести́ учрежде́ние в друго́е зда́ниеpřeložit úřad do jiné budovy

přeřadit: сни́зить, перевести́ на другу́ю до́лжностьpřeřadit na nižší funkci

připomenout: припо́мнить ста́рого дру́гаpřipomenout starého přítele

rozumět: понима́ть друг дру́га без словrozumět si beze slov

řadit: относи́ть кого к свои́м друзья́м, счита́ть кого свои́м дру́гомřadit koho mezi své přátele

řeč: перевести́ разгово́р на другу́ю те́муzavést řeč jinam

se, si: Мы должны́ помога́ть друг дру́гу.Musíme si pomáhat.

scházet se: встреча́ться с друзья́миscházet se s kamarády

starý: да́вний другstarý přítel

stát: подде́рживать друг дру́гаstát při sobě

stočit: сверну́ть разгово́р на другу́ю те́муstočit hovor jinam

účet: перевести́/перечи́слить на друго́й счётpřevést na jiný účet

věc: Э́то друго́е де́ло.To je jiná věc.

víra: перейти́ в другу́ю ве́руpřestoupit na jinou víru

východisko: Нет друго́го исхо́да/вы́хода/реше́ния.Není jiné východisko.

vzájemně: помога́ть друг дру́гуvzájemně si pomáhat

zbývat: Не остаётся ничего́ друго́го, как...Nezbývá nic jiného než...

zklamat: разочарова́ть друзе́йzklamat přátele

zradit: преда́ть дру́гаzradit přítele

jinam: сверну́ть разгово́р, напра́вить разгово́р в друго́е ру́слоstočit hovor jinam

kafe: Э́то друго́й коленко́р!To je jiné kafe!

kapitola: Э́то друго́е де́ло.To je jiná kapitola.

něco: Э́то друго́е де́ло!To je něco jiného!

nikdo: Э́то не сде́лает никто́ друго́й/ино́й.Nikdo jiný to neudělá.

osmnáct: Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.

otočit: перемени́ть те́му разгово́ра, перевести́ разгово́р на другу́ю те́муpřen. otočit list

podobný: Они́ (похо́жи друг на дру́га) как две ка́пли воды́.Jsou si podobní jako vejce vejci.

povídat: Расска́зывай кому́-нибу́дь друго́му!To povídej někomu jinému!

poznat: Друг познаётся в беде́.V nouzi poznáš přítele.

pranice: Вот э́то друго́й разгово́р!To je slovo do pranice!

tam: пропуска́ть ми́мо уше́й, в одно́ у́хо влета́ет, в друго́е вылета́етpouštět jedním uchem tam, druhým ven

téma: Перейди́ на другу́ю те́му!Změň téma!

ucho: в одно́ у́хо вошло́, в друго́е вы́шло, пропуска́ть ми́мо уше́йjedním uchem tam, druhým ven

vjet: вцепи́ться друг дру́гу в во́лосыvjet si do vlasů

vzít: нача́ть что с друго́го конца́vzít co z jiného konce