Hlavní obsah

сверну́ть

Vyskytuje se v

тру́бочка: сверну́ть в тру́бочкуstočit do ruličky

drdol: stočit cop do drdoluсверну́ть косу́ в пучо́к

odvést: odvést řeč jinamсверну́ть разгово́р на другу́ю те́му

omezit: omezit výrobuсверну́ть произво́дство

plachta: skasat plachtyубра́ть/сверну́ть паруса́

rulička: stočit do ruličkyсверну́ть в тру́бочку

stočit: stočit hovor jinamсверну́ть разгово́р на другу́ю те́му

ubalit: ubalit si cigaretuсверну́ть папиро́су

zahnout: zahnout napravo/nalevoсверну́ть/поверну́ть напра́во/нале́во

zlomit: zlomit (si) vazсверну́ть (себе́) ше́ю

hora: Láska hory přenáší.Любо́вь го́ры свернёт.

jinam: stočit hovor jinamсверну́ть разгово́р

vaz: zlomit si vazсверну́ть себе́ ше́ю

vaz: zlomit komu vaz zničitпереломи́ть хребе́т, сверну́ть ше́ю кому

zakroutit: zakroutit krkem komuсверну́ть ше́ю кому