Hlavní obsah

odvést

Dokonavé sloveso

  1. (dopravit jinam) увести́, отвести́, вы́вести
  2. přen.(pozornost ap.) отвле́чь, сверну́тьodvést řeč jinamсверну́ть разгово́р на другу́ю те́му
  3. (zaplatit, odevzdat) внести́, перечи́слить(půjčku) возврати́тьodvést daňвнести́ нало́г
  4. (práci ap.) отвести́, провести́, вы́полнить
  5. (vodu ap.) отвести́, сбро́ситьodvést voduотвести́ во́ду

Vyskytuje se v

pozornost: odvést čí pozornost od čehoотвле́чь чьё внима́ние от чего

сверну́ть: сверну́ть разгово́р на другу́ю те́муodvést řeč na jiné téma