Hlavní obsah

vrátit

Vyskytuje se v

rok: Vrátím se za rok. po uplynutíЯ верну́сь че́рез год.

vrátit se: vrátit se do vyběhaných kolejíвойти́ в обы́чную колею́, возврати́ться на свои́ круги́

vyjetý: vrátit se do vyjetých kolejíвойти́ в обы́чную колею́

верну́ться: Vrátím se asi za dvě hodiny.Верну́сь часа́ че́рез два.

сдать: vrátit drobné na rublсдать с рубля́ ме́лочью

сей: Vrátím se za minutku/vteřinku/v okamžiku.Верну́сь сию́ мину́ту/секу́нду.

бумера́нг: vrátit se jako bumerang ke komuбумера́нгом верну́ться к кому

щит: přen. vrátit se se štítem/na štítěверну́ться со щито́м/на щите́

vrátit: vrátit dluhотда́ть долг