Hlavní obsah

верну́ться

Vyskytuje se v

сей: Vrátím se za minutku/vteřinku/v okamžiku.Верну́сь сию́ мину́ту/секу́нду.

бумера́нг: vrátit se jako bumerang ke komuбумера́нгом верну́ться к кому

щит: přen. vrátit se se štítem/na štítěверну́ться со щито́м/на щите́

chvíle: Přijdu za chvíli.Верну́сь че́рез мину́ту.

přijít: přijít zpětверну́ться

rok: Vrátím se za rok. po uplynutíЯ верну́сь че́рез год.

верну́ться: Vrátím se asi za dvě hodiny.Верну́сь часа́ че́рез два.