Hlavní obsah

верну́ться

Dokonavé sloveso-ну́сь, -нёшься

  1. vrátit se, přijít zpět domů ap.Верну́сь часа́ че́рез два.Vrátím se asi za dvě hodiny.Верни́сь!Vrať se!
  2. vrátit se k čemu, znovu se zabývat čím myšlenkou ap.

Vyskytuje se v

сей: Верну́сь сию́ мину́ту.Vrátím se za minutku.

бумера́нг: бумера́нгом верну́ться к комуvrátit se jako bumerang ke komu

щит: верну́ться со щито́м/на щите́přen. vrátit se se štítem/na štítě

chvíle: Přijdu za chvíli.Верну́сь че́рез мину́ту.

přijít: přijít zpětверну́ться

rok: Vrátím se za rok. po uplynutíЯ верну́сь че́рез год.

vlast: vrátit se do vlastiверну́ться на ро́дину

vrátit se: vrátit se ze zahraničíверну́ться из-за грани́цы

vrátit se: Vrať se!Верни́сь!