Hlavní obsah

něco

Vyskytuje se v

dřív: o něco dřívпора́ньше

od, ode: od každého něcoот ка́ждого понемно́гу

v, ve: Má něco v hlavě. myslí mu toОн с голово́й., У него́ есть голова́ на плеча́х.

bolet: Bolí tě něco?У тебя́ боли́т что-нибу́дь?

extra: Musí mít vždycky něco extra.Ему́ всегда́ ну́жно что́-нибудь осо́бенное.

klapat: Tady něco neklape.Здесь что-то не так.

povídat: povídat si něco pro sebeбормота́ть под но́с

proclení: Máte něco k proclení?Име́ется/Есть ли у Вас что-нибу́дь, подлежа́щее деклари́рованию?

hrát: Tady něco nehraje.Тут что́-то не так.

něco: Něco pravdy na tom je.В э́том есть до́ля пра́вды.

přes, přese: Přeletělo mu něco přes nos.Кака́я-то му́ха его́ укуси́ла.

stranou: dát (si) něco stranouотложи́ть на чёрный день

za: Za tím něco vězí.Тут что́-то не так.

zlé: Všechno zlé je na něco dobré.Во вся́ком плохо́м есть хоро́шее.

бары́ш: mít zisk z něčehoбыть в барыше́

ли́шний: dva rubly a něcoдва рубля́ с ли́шним

мёд: umělý med, přen. něco nechutnéhoиску́сственный мёд

немно́гое: o něco (málo) míň, o něco menšíнемно́гим ме́ньше

рука́: kdo nemá sílu něco dělatру́ки опусти́лись у кого

червячо́к: zlehka pojíst, zahnat hlad, něco zakousnoutзамори́ть червячка́

закуси́ть: sníst něco před cestouзакуси́ть пе́ред доро́гой

не́сколько: o něco dražšíне́сколько доро́же

что́-то: nějak to není ono, něco (tady) nehrajeчто́-то не то

чуть: nepatrně víc, o něco víceчуть бо́льше

добро́: Všechno zlé je k něčemu dobré.Нет ху́да без добра́.

колоко́льня: kašlat na něcoплева́ть с высо́кой колоко́льни

подруби́ть: přivydělat si, nahrabat si (něco peněz)подруби́ть капу́сты

серьга́: Pro každého něco.Всем сёстрам по серьга́м.

тварь: od každého něco, pestrá směs(ice)вся́кой тва́ри по па́ре

у́лица: I nás potká něco hezkého.Бу́дет и на на́шей у́лице пра́здник.

ху́до: Všechno zlé je k něčemu dobré.Нет ху́да без добра́.