Hlavní obsah

что [-шт-]

Spojka

  1. žeСказа́л так ти́хо, что никто́ не услы́шал.Řekl to tak tiše, že ho nikdo neslyšel.
  2. zast.jako, jakГлухо́й, что пень.Hluchý jak poleno.
  3. co

Vyskytuje se v

благодаря́: благодаря́ тому́, чтоdíky tomu, že

бог: чем бог посла́лco bůh dá, co se najde

бо́лее: бо́лее чемvíce než

быть: будь что бу́детbuď jak buď, ať se stane co se stane

ввиду́: ввиду́ того́ чтоvzhledem k tomu, že

весть: не бог весть кто/что/како́йbůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjaký

взять: С чего́ ты взял?Kdes to vzal?, Proč myslíš?

вид: под ви́дом того́ чтоpod záminkou že

вопреки́: вопреки́ тому́ чтоnavzdory tomu, že, přesto, že

вот: Вот (оно́) как/что!Tak je to!, Á, tak!

впечатле́ние: тако́е впечатле́ние, что (будто)...zdá se, jako kdyby, (mám) dojem, že...

всле́дствие: всле́дствие того́ чтоv důsledku toho, že, následkem toho, že

говори́ть: говоря́т, что...prý, říká se, že...

де́латься: Что ему́ де́лается!Co mu to udělá!, Nic by se mu nestalo!

де́ло: Де́ло состои́т/заключа́ется в том, что...Věc se má tak, že..., Jedná se o to, že...

ду́мать: Что бы вы ду́мали?Co byste tomu řekli?

замо́лвить: замо́лвить сло́во у кого или пе́ред кем за кого́ (что)přimluvit se u koho za koho, ztratit slovo za koho

из-за: из-за того́ чтоprotože

как: как и чтоJak to jde., Jak se věci mají.

каса́ться: что каса́ется кого/чегоco se týká, pokud jde

ма́ло: ма́ло ли чтоnehraje roli, nerozhoduje, je to nepodstatné

мать: в чём его́ мать роди́лаjak ho pánbůh stvořil

мудрено́: Не мудрено́, что...Není divu, že...

называ́ться: что называ́етсяjak se říká, tomu se říká

неве́сть: неве́сть кто/что/где/куда́/когда́/почему́bůhví/kdoví kdo/co/kde/kam/kdy/proč

невзира́я: невзира́я на то, чтоbez ohledu na to, že

несмотря́: несмотря́ на то, что...nehledě na to, že..., ačkoliv, třebaže pršelo ap.

оно́: Так вот оно́ что!Tak takhle je to!, Tak to je teda!

оттого́: оттого́ чтоprotože

поздне́е: поздне́е чемpozději než

потому́: потому́ чтоprotože, neboť

почти́: почти́ чтоskoro, téměř

ры́жий: Что я ры́жий?Copak jsem prašivý?

с: с чего́ ты взял...jak tě (to) napadlo...

свет: ни за что на све́теza nic na světě

ско́рый: скоре́е... чем (не́жели)spíše... než

сон: Что сей сон зна́чит?Jak tomu rozumět?

стать: во что бы то ни ста́лоza každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečně

сча́стье: твоё сча́стье, что...máš štěstí, že

чего́: Чего́ там!Ale co!, O nic nejde!, To není důležité!

чем: чем... темčím... tím

что: а чтоa co má být

для: не для чего́není proč, na nic

ни: что ни год, то...rok co rok...

бред: Что за бред?Co je to za pitomost?

второ́е: Что зака́жете на второ́е?Co si dáte jako hlavní jídlo?

глода́ть: Что тебя́ гло́жет?Co tě žere?

де́лать: Что (же мне) де́лать?Co mám dělat?, Co si mám počít?

интересова́ться: Чем ты интересу́ешься?O co se zajímáš?

каза́ться: Мне каза́лось, что он прав.Myslel jsem si, že má pravdu.

кино́: Что сего́дня идёт в кино́?Co dnes dávají v kině?

коню́шня: Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?Co to je za chlívek ve tvém pokoji?

не́чего: Тут не над чем смея́ться.Tady není nic k smíchu.

оби́дно: Мне оби́дно, что...Je mi líto, že...

оконча́тельно: Ста́нет оконча́тельно я́сно, что ...Bude definitivně jasné, že ...

передава́ть: Что сего́дня передаю́т?Co dnes dávají? v televizi ap.

подозрева́ть: Подозрева́ю, что...Domnívám se, že...

позво́лить: Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.Myslí si, že mu všechno projde.

произойти́: Что здесь произошло́?Co se tady stalo?

рад: Она́ ра́да, что...Je ráda, že...

слух: пошли́ слу́хи, что...proslýchá se, že...

состоя́ть: Ра́зница состои́т в том, что...Rozdíl je v tom, že...

спа́ться: Чего́ тебе́ не спи́тся?Proč nespíš?

твёрдо: Он твёрдо убеждён, что ...Je pevně přesvědčen, že ...

твори́ться: Что тут твори́тся?Co se tu děje?

тем: чем ра́ньше, тем лу́чшеčím dřív, tím lépe

уго́дно: Что вам уго́дно?Co si přejete?

фи́шка: Вот в чём фи́шка!A o to jde.

хоте́ть: Что вы хоти́те?Co chcete?

беда́: беда́ в том, что...smůla je v tom, že