Hlavní obsah

твёрдо

Příslovce

  • tvrdě, důsledně, pevněОн твёрдо убеждён, что ...Je pevně přesvědčen, že ...твёрдо настоя́ть на своёмneoblomně trvat na svém (názoru)

Vyskytuje se v

твёрдый: твёрдый знакtvrdý znak

валю́та: твёрдая валю́таtvrdá měna

нёбо: твёрдое/мя́гкое нёбоtvrdé/měkké patro

твёрдый: твёрдый окла́дfixní plat

то́пливо: твёрдое то́пливоpevné palivo

dřevo: tvrdé/měkké dřevoтвёрдое/мя́гкое де́рево

natvrdo: pájení natvrdoтвёрдая па́йка

palivo: tuhé/plynné/tekuté palivoтвёрдое/газообра́зное/жи́дкое то́пливо

patro: tvrdé/měkké patroтвёрдое/мя́гкое нёбо

pevný: fyz. pevné skupenstvíтвёрдое состоя́ние

plena: tvrdá/měkká plena mozkováтвёрдая/мя́гкая мозгова́я оболо́чка

souhláska: tvrdá/měkká souhláskaтвёрдый/мя́гкий согла́сный

stav: pevný/kapalný/plynný stavтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние

topení: topení na tuhá palivaотопле́ние твёрдым то́пливом

tvrdý: tvrdé dřevoтвёрдое де́рево

tvrdý: ling. tvrdá souhláskaтвёрдый согла́сный

znak: ling. tvrdý/měkký znakтвёрдый/мя́гкий знак

bonbon: tvrdé bonbonyледенцы́, твёрдые конфе́ты

nabídka: závazná/nezávazná nabídkaтвёрдая/свобо́дная офе́рта

pevný: pevný platтвёрдый окла́д

pevný: pevná víraтвёрдая ве́ра

skupenství: pevné/kapalné/plynné skupenstvíтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние

tuhý: tuhé palivoтвёрдое то́пливо

oříšek: přen. tvrdý oříšekтвёрдый оре́шек, тру́дная зада́ча

pevný: mít pevnou půdu pod nohamaиме́ть твёрдую по́чву под нога́ми

tvrdý: tvrdý oříšekтвёрдый оре́шек

zásada: mít pevné zásadyиме́ть твёрдые убежде́ния