Hlavní obsah

stav

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (všechny vlastnosti, okolnosti ap.) состоя́ние, положе́ниеkritický stavкрити́ческое состоя́ниеve stavu beztížeв состоя́нии невесо́мостиzdravotní stavсостоя́ние здоро́вьяrodinný stavсеме́йное положе́ниеstav beztížeсостоя́ние невесо́мостиvoj., polit. výjimečný stavчрезвыча́йное положе́ниеJe v jiném stavu.Она́ бере́менна/в положе́нии.v podnapilém stavuв нетре́звом состоя́нииstav objednávkyста́тус зака́за
  2. (látky, soustavy) состоя́ниеpevný/kapalný/plynný stavтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние
  3. (množství, kvalita v určité době) соста́в, у́ровеньsport. stav zápasuсчёт ма́тчаstav účtuсостоя́ние счётаstav vodyу́ровень воды́
  4. (z hlediska manželství) семе́йное положе́ние
  5. (povolání ap.) зва́ние
  6. zast.(společenská vrstva) сосло́вие

Vyskytuje se v

beztíže: stav beztížeсостоя́ние невесо́мости

duchovní: duchovní stavдухо́вное зва́ние

jiný: Je v jiném stavu.Она́ бере́менна/в положе́нии.

počáteční: počáteční stavисхо́дное состоя́ние

podroušený: v podroušeném stavuвы́пивши, в полупья́ном ви́де

požehnaný: v požehnaném stavu těhotnáв (интере́сном) положе́нии

tkalcovský: tkalcovský stav/člunekтка́цкий стано́к/челно́к

úzkostný: med. úzkostný stavтрево́жное состоя́ние

vegetativní: med. vegetativní stavвегетати́вное состоя́ние

výjimečný: výjimečný stavчрезвыча́йное положе́ние

zdravotní: zdravotní stavсостоя́ние здоро́вья

dezolátní: v dezolátním stavuв печа́льном/запу́щенном состоя́нии

dostat se: dostat se do jiného stavuзабере́менеть

havarijní: havarijní stav mostuавари́йное состоя́ние моста́

kritický: pacient v kritickém stavuбольно́й в крити́ческом состоя́нии

negativně: stavět se negativně k čemuотноси́ться отрица́тельно к чему

pasovat: Byl pasován do šlechtického stavu.Был возведён в дворя́нское досто́инство.

povýšení: povýšení do šlechtického stavuвозведе́ние в дворя́нское досто́инство

přijít: přijít do jiného stavuзабере́менеть

redukce: redukce stavu zaměstnancůсокраще́ние шта́тов

redukovat: redukovat stav zaměstnancůсокраща́ть шта́ты

setrvalý: setrvalý stavпостоя́нное состоя́ние

stavět: stavět most přes řekuстро́ить/перебра́сывать мост че́рез реку́

stavět se: stavět se na špičkyподнима́ться на цы́почки

stavit se: stavit se cestouзае́хать/зайти́ по доро́ге

špatný: Budova je ve špatném stavu.Зда́ние в ве́тхом состоя́нии.

žalostný: v žalostném stavuв жа́лком состоя́нии

vzdušný: stavět si vzdušné zámkyстро́ить возду́шные за́мки

zadní: stavět se na zadníстанови́ться на дыбы́

zámek: stavět si vzdušné zámkyстро́ить возду́шные за́мки

дворя́нский: šlechtický stavдворя́нское сосло́вие

невесо́мость: ve stavu beztížeв состоя́нии невесо́мости

песо́к: vařit z ničeho, stavět na pískuстро́ить на песке́ что

состоя́ние: být ve válečném stavuнаходи́ться в состоя́нии войны́

ста́вить: stavět tváří v tvářста́вить лицо́м к лицу́

ста́тус: stav objednávkyста́тус зака́за

тка́цкий: tkalcovský stavтка́цкий стано́к

баррика́да: stavět barikádyстро́ить баррика́ды

вить: stavět hnízdoвить гнездо́

гипно́з: v hypnóze, v hypnotickém stavuпод гипно́зом

зайти́: stavit se u příteleзайти́ к прия́телю

здоро́вье: zdravotní stavсостоя́ние здоро́вья

stav: stav beztížeсостоя́ние невесо́мости

лепи́ть: stavět sněhulákaлепи́ть сне́жную ба́бу

сокраще́ние: propuštěn z důvodu snižování stavu zaměstnancůуво́лен по сокраще́нию шта́тов

штат: snižování stavů (zaměstnanců), propouštěníсокраще́ние шта́тов