Hlavní obsah

povýšení

Podstatné jméno, rod střední

  • повыше́ниеkniž. возведе́ниеdosáhnout povýšení v práciполучи́ть повыше́ние по слу́жбеpovýšení do hodnostiповыше́ние в зва́нииpovýšení do šlechtického stavuвозведе́ние в дворя́нское досто́инствоcírk. Povýšení KřížeВоздви́жение (Креста́)

Vyskytuje se v

povýšit: возвести́ что в зако́нpovýšit co na zákon

povýšení: Воздви́жение (Креста́)círk. Povýšení Kříže