Hlavní obsah

stavět se

Nedokonavé sloveso

  1. (vzpřimovat se) поднима́тьсяstavět se na špičkyподнима́ться на цы́почкиstavět se do pozoruстро́иться, станови́ться в строй
  2. (zaujímat urč. místo) станови́ться, вступа́тьstavět se do řady/fronty/dvojicстанови́ться в строй/о́чередь/па́ру
  3. (zaujímat polohu) занима́ть, располага́ться, размеща́ться
  4. (zaujímat stanovisko) относи́ться к чему

Vyskytuje se v

negativně: относи́ться отрица́тельно к чемуstavět se negativně k čemu

stavit se: Заходи́те к нам ве́чером.Stavte se večer u nás.

stavět: упря́митьсяstavět si hlavu

vzdušný: стро́ить возду́шные за́мкиstavět si vzdušné zámky

zadní: станови́ться на дыбы́stavět se na zadní

zámek: стро́ить возду́шные за́мкиstavět si vzdušné zámky

stavět se: поднима́ться на цы́почкиstavět se na špičky