Hlavní obsah

dostat se

Dokonavé sloveso

  1. (pohybem dospět) дойти́, добра́ться, попа́стьJak se dostanu na nádraží?Как мне добра́ться до вокза́ла?Jak jsem se sem dostal?Как я сюда́ попа́л?
  2. (získat pozici ap.) оказа́ться, попа́сть, прони́кнутьdostat se na první místoоказа́ться на пе́рвом ме́стеdostat se k mociприйти́ к вла́сти
  3. (do nesnází) попа́сть, очну́тьсяdostat se do nesnázíпопа́сть в тру́дное положе́ниеdostat se do jiného stavuзабере́менеть
  4. (z nepříjemné situace) вы́браться
  5. (s úsilím proniknout) доста́ться, добра́ться, прони́кнутьdostat se dovnitř násilímпрони́кнуть во внутрь наси́льно
  6. přen.(vžít se) добра́ться, прони́кнуть, доста́тьсяdostat se do problémůдобра́ться пробле́мы
  7. (octnout se někde) попа́сть, очути́ться
  8. (k něj. činnosti) добра́ться

Vyskytuje se v

brynda: попа́сть в переплёт, сесть в лу́жу, оказа́ться в пи́ковом положе́нииdostat se do (pěkné) bryndy

čelo: доби́ться руководя́щего положе́нияdostat se do čela

finále: вы́йти в фина́лdostat se do finále

chládek: попа́сть в куту́зкуdostat se do chládku

jádro: добра́ться до су́ти чего, войти́ в суть чегоdostat se k jádru čeho

konflikt: вступи́ть в конфли́кт с кемdostat se do konfliktu s kým

malér: попа́сть в беду́dostat se do maléru

obklíčení: вы́рваться из (кольца́) окруже́нияdostat se z obklíčení

prekérní: попа́сть в тру́дное положе́ние, оказа́ться в непро́чном положе́нииdostat se do prekérní situace

ráže: войти́ в ражdostat se do ráže

scestí: сби́ться с и́стинного пути́dostat se na scestí

svízelný: попа́сть в затрудни́тельное положе́ниеdostat se do svízelné situace

špatný: попа́сть в дурно́е о́бществоdostat se do špatné společnosti

čepec: вы́йти за́мужdostat se pod čepec

desítka: попа́сть в пе́рвую деся́ткуdostat se do první desítky mezi nejlepší

do: разгорячи́тьсяdostat se do varu

kaše: попа́сть в переплётdostat se do pěkné kaše

mříž: попа́сть за решёткуdostat se za mříže

okap: попа́сть из огня́ да в по́лымяdostat se z deště pod okap

peklo: попа́сть в адdostat se do pekla

situace: оказа́ться в глу́пом положе́нииdostat se do hloupé situace

slepý: попа́сть в тупи́кdostat se do slepé uličky

šlamastyka: попа́сть в переде́лку, сесть в лу́жуdostat se do pěkné šlamastyky

ulička: попа́сть/зайти́ в тупи́кpřen. dostat se do slepé uličky

úzké: попа́сть впроса́к/в переплёт/в исто́риюdostat se do úzkých

вли́пнуть: вли́пнуть в исто́риюdostat se do bryndy

вы́йти: выйти́ в светobjevit se, dostat se na veřejnost

спи́сок: попа́сть в оконча́тельный спи́сок кандида́товdostat se do užšího výběru kandidátů ap.

фо́кус: попа́сть в фо́кус внима́нияstát se středem pozornosti, dostat se do centra zájmu

вне: пройти́ вне о́чередиdostat se mimo pořadí, projít bez fronty

вытрезви́тель: попа́сть в вытрезви́тельdostat se na záchytku

добра́ться: добра́ться до су́ти де́лаdostat se k jádru věci

из-под: вы́йти из-под его́ влия́нияdostat se z jeho vlivu

под: попа́сть под судdostat se k soudu, ocitnout se před soudem

подверну́ться: подверну́ться по́д рукуdostat se do rukou

посте́ль: попа́сть куда че́рез посте́льdostat se kam přes postel

поступи́ть: поступи́ть в прода́жуdostat se do prodeje

сменя́ть: сменя́ть куку́шку на я́стреба(dostat se) z bláta do louže

dostat se: оказа́ться на пе́рвом ме́стеdostat se na první místo