Hlavní obsah

состоя́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. stav počasí, účtu ap.находи́ться в состоя́нии войны́být ve válečném stavuсостоя́ние здоро́вьяzdravotní stavсостоя́ние поко́яklidový stav
  2. rozpoložení, stav, náladaдуше́вное состоя́ниеduševní stavбессозна́тельное состоя́ниеbezvědomíсостоя́ние невесо́мостиstav beztíže, beztížný stav
  3. skupenství, stav газообра́зное/жи́дкое состоя́ниеplynné/kapalné skupenství
  4. zast.stav, vrstva, třída
  5. jmění, majetekчелове́к с состоя́ниемmajetný člověk

Podstatné jméno, rod střední

  1. (быть) в состоя́нии být schopen čeho, být s to co udělat

Vyskytuje se v

невесо́мость: ve stavu beztížeв состоя́нии невесо́мости

здоро́вье: zdravotní stavсостоя́ние здоро́вья

тре́звый: být střízlivýбыть в тре́звом состоя́нии

beztíže: stav beztížeсостоя́ние невесо́мости

kapalný: kapalné skupenstvíжи́дкое состоя́ние

obsedantní: med. obsedantní neurózaневро́з навя́зчивых состоя́ний

pevný: fyz. pevné skupenstvíтвёрдое состоя́ние

plynný: plynné skupenstvíгазообра́зное состоя́ние

počáteční: počáteční stavисхо́дное состоя́ние

stav: stav beztížeсостоя́ние невесо́мости

úzkostný: med. úzkostný stavтрево́жное состоя́ние

vegetativní: med. vegetativní stavвегетати́вное состоя́ние

zdravotní: zdravotní stavсостоя́ние здоро́вья

dezolátní: v dezolátním stavuв печа́льном/запу́щенном состоя́нии

extáze: být v extáziбыть в состоя́нии экста́за

grogy: Boxer je grogy.Боксёр в состоя́нии гро́гги.

havarijní: havarijní stav mostuавари́йное состоя́ние моста́

kritický: pacient v kritickém stavuбольно́й в крити́ческом состоя́нии

opilost: řídit v opilostiвести́ маши́ну в пья́ном состоя́нии

sebeobrana: zabití v sebeobraněуби́йство в состоя́нии самооборо́ны

setrvalý: setrvalý stavпостоя́нное состоя́ние

skupenství: pevné/kapalné/plynné skupenstvíтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние

špatný: Budova je ve špatném stavu.Зда́ние в ве́тхом состоя́нии.

žalostný: v žalostném stavuв жа́лком состоя́нии

pohotovost: Jsme v plné pohotovosti.Мы в (состоя́нии) по́лной гото́вности.

schopný: Nebyl schopen slova.Он был не в состоя́нии сказа́ть сло́ва.

состоя́ние: být ve válečném stavuнаходи́ться в состоя́нии войны́