Hlavní obsah

состоя́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. stav počasí, účtu ap.находи́ться в состоя́нии войны́být ve válečném stavuсостоя́ние здоро́вьяzdravotní stavсостоя́ние поко́яklidový stav
  2. rozpoložení, stav, náladaдуше́вное состоя́ниеduševní stavбессозна́тельное состоя́ниеbezvědomíсостоя́ние невесо́мостиstav beztíže, beztížný stav
  3. skupenství, stav газообра́зное/жи́дкое состоя́ниеplynné/kapalné skupenství
  4. zast.stav, vrstva, třída
  5. jmění, majetekчелове́к с состоя́ниемmajetný člověk

Podstatné jméno, rod střední

  1. (быть) в состоя́нии být schopen čeho, být s to co udělat

Vyskytuje se v

невесо́мость: в состоя́нии невесо́мостиve stavu beztíže

здоро́вье: состоя́ние здоро́вьяzdravotní stav

тре́звый: быть в тре́звом состоя́нииbýt střízlivý

beztíže: stav beztížeсостоя́ние невесо́мости

kapalný: kapalné skupenstvíжи́дкое состоя́ние

pevný: fyz. pevné skupenstvíтвёрдое состоя́ние

plynný: plynné skupenstvíгазообра́зное состоя́ние

počáteční: počáteční stavисхо́дное состоя́ние

stav: stav beztížeсостоя́ние невесо́мости

stav: v podnapilém stavuв нетре́звом состоя́нии

stav: pevný/kapalný/plynný stavтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние

stav: stav účtuсостоя́ние счёта

úzkostný: med. úzkostný stavтрево́жное состоя́ние

vegetativní: med. vegetativní stavвегетати́вное состоя́ние

zdravotní: zdravotní stavсостоя́ние здоро́вья

afekt: udělat co v afektuсде́лать что в состоя́нии аффе́кта

dezolátní: v dezolátním stavuв печа́льном/запу́щенном состоя́нии

extáze: být v extáziбыть в состоя́нии экста́за

grogy: Boxer je grogy.Боксёр в состоя́нии гро́гги.

havarijní: havarijní stav mostuавари́йное состоя́ние моста́

jmění: vydělat (celé) jměníсде́лать состоя́ние

kritický: pacient v kritickém stavuбольно́й в крити́ческом состоя́нии

opilost: řídit v opilostiвести́ маши́ну в пья́ном состоя́нии

sebeobrana: zabití v sebeobraněуби́йство в состоя́нии самооборо́ны

setrvalý: setrvalý stavпостоя́нное состоя́ние

skupenství: pevné/kapalné/plynné skupenstvíтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние

stav: kritický stavкрити́ческое состоя́ние

stav: ve stavu beztížeв состоя́нии невесо́мости

stav: zdravotní stavсостоя́ние здоро́вья

špatný: Budova je ve špatném stavu.Зда́ние в ве́тхом состоя́нии.

zdravotní: ze zdravotních důvodůпо состоя́нию здоро́вья

žalostný: v žalostném stavuв жа́лком состоя́нии

pohotovost: Jsme v plné pohotovosti.Мы в (состоя́нии) по́лной гото́вности.

schopný: Nebyl schopen slova.Он был не в состоя́нии сказа́ть сло́ва.