Hlavní obsah

pevně

Vyskytuje se v

disk: pevný diskжёсткий/хард диск, винче́стер

linka: pevná linkaстациона́рный (телефо́н)

náprava: přední/zadní/pevná nápravaпере́дняя/за́дняя/жёсткая ось

pevný: fyz. pevné skupenstvíтвёрдое состоя́ние

start: sport. pevný/letmý startстарт с ме́ста/хо́да

stav: pevný/kapalný/plynný stavтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние

skupenství: pevné/kapalné/plynné skupenstvíтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние

úrok: nominální/diskontní/pevný úrokномина́льный/диско́нтный/фикси́рованный проце́нт

věřit: Pevně věřím, že...Я совершенно убеждён, что...

zdraví: chatrné/pevné/železné zdravíсла́бое/несокруши́мое/желе́зное здоро́вье

zásada: mít pevné zásadyиме́ть твёрдые убежде́ния