Hlavní obsah

zdraví

Podstatné jméno, rod střední

  1. (dobrý zdravotní stav) здоро́вьеchránit si zdravíбере́чь своё здоро́вьеzdraví škodlivýвре́дный для здоро́вьяchatrné/pevné/železné zdravíсла́бое/несокруши́мое/желе́зное здоро́вьеKouření škodí zdraví.Куре́ние вре́дно для здоро́вья.Na zdraví!За ва́ше здоро́вье!práv. ublížení na zdravíтеле́сное поврежде́ние, нанесе́ние теле́сных поврежде́ний
  2. (stav pohody) здоро́вье

Vyskytuje se v

rozum: zdravý rozumздра́вый смысл

strava: masitá/zdravá stravaмясна́я/здоро́вая пи́ща, мясно́е/здоро́вое пита́ние

ublížení: práv. ublížení na zdravíтеле́сное поврежде́ние

zdravý: zdravý rozumздоро́вый ра́зум

ctižádost: zdravá ctižádostздоро́вое честолю́бие

číše: pozvednout číši na zdravíподня́ть бока́л за здоро́вье

dbát: dbát o své zdravíзабо́титься о своём здоро́вье

hazardovat: hazardovat se zdravímрискова́ть здоро́вьем

ničit: ničit (si) zdravíпо́ртить/гро́бить (своё) здоро́вье

pamatovat (si): Pamatujte na své zdraví.По́мните о своём здоро́вье.

pít: pít na zdraví hostiteleпить за здоро́вье хозя́ина

podlomený: podlomené zdravíнадло́мленное здоро́вье

podlomit: podlomit si zdravíрасстро́ить здоро́вье

přeptat se: přeptat se na zdravíспроси́ться о здоро́вье

připít: připít si na zdravíвы́пить за здоро́вье

šetřit: šetřit si zdraví/oči/sílyбере́чь здоро́вье/глаза́/си́лы

škodit: Kouření škodí zdraví.Куре́ние вреди́т здоро́вью.

škodlivý: zdraví škodlivýвре́дный для здоро́вья

vypadat: Vypadá zdravě.Он вы́глядит здо́рово., У него́ здоро́вый вид.

vyváznout: vyváznout se zdravou kůžíуцеле́ть, оста́ться це́лым и невреди́мым, вы́йти сухи́м из воды́

zdravě: zdravě žítжить здоро́во

zničit: zničit si zdravíиспо́ртить (своё) здоро́вье

buk: zdravý jako bukздоро́вый как бык

čistota: Čistota půl zdraví.Чистота́ - зало́г здоро́вья.

kouření: Kouření škodí zdraví.Куре́ние вреди́т здоро́вью.

příčit se: příčit se zdravému rozumuпротиворе́чить здра́вому смы́слу

ryba: Je zdravý jako ryba.Он здоро́вый как бык., Он соверше́нно здоро́в.

вы́пить: připít si na zdraví/přátelstvíвы́пить за здоро́вье/дру́жбу

лошади́ный: pevné zdravíлошади́ное здоро́вье

вопреки́: proti zdravému rozumuвопреки́ здра́вому смы́слу

вреди́ть: Kouření škodí zdraví.Куре́ние вреди́т здоро́вью.

вре́дный: zdraví škodlivýвре́дный для здоро́вья

губи́тельный: zdraví škodlivéгуби́тельно для здоро́вья

для: zdraví škodlivéвре́дно для здоро́вья

здра́вый: zdravý rozumздра́вый ум

пить: pít na zdravíпить за здоро́вье

поврежде́ние: těžké ublížení na zdravíтяжёлое теле́сное поврежде́ние

разру́шить: podlomit zdravíразру́шить здоро́вье

расстро́ить: podlomit si zdravíрасстро́ить здоро́вье

сохрани́ть: udržet si zdravíсохрани́ть здоро́вье

хру́пкий: chatrné zdravíхру́пкое здоро́вье

zdraví: Na zdraví!За ва́ше здоро́вье!

бык: zdravý jako rybaздоро́в как бык

здоро́вье: Na zdraví!За здоро́вье!