Hlavní obsah

určitě

Vyskytuje se v

člen: určitý/neurčitý členопределённый/неопределённый арти́кль

integrál: určitý/neurčitý integrálопределённый/неопределённый интегра́л

určitý: ling. určitý členопределённый арти́кль

zcela: zcela určitěнепреме́нно

podmět: podmět určitý/neurčitý/všeobecnýопределённое/неопределённое/обобщённое подлежа́щее

podmínka: za určitých podmínekпри определённых усло́виях

zaujmout: zaujmout určité stanoviskoзаня́ть определённую пози́цию

определённый: v určitou dobuв определённое вре́мя