Hlavní obsah

podmínka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předpoklad) усло́виеpod podmínkou, že ...при (том) усло́вии, е́сли ...za určitých podmínekпри определённых усло́вияхpodmínky pracovní smlouvyусло́вия трудово́го догово́раdodací podmínkyусло́вия поста́вкиstanovit podmínkyустанови́ть усло́вияklást komu podmínkyста́вить усло́вия комуplatební podmínkyусло́вия платежа́
  2. podmínky (okolnosti) усло́вия, обстоя́тельстваpovětrnostní podmínkyпого́дные усло́вияživotní podmínkyбытовы́е усло́вия, усло́вия жи́зниpracovní podmínkyусло́вия (для) труда́v laboratorních podmínkáchв лаборато́рных усло́виях
  3. hovor.(trest ap.) усло́вка, усло́вное наказа́ние

Vyskytuje se v

jistý: при определённых усло́вияхza jistých podmínek

provozní: усло́вия рабо́тыprovozní podmínky

adaptovat: приспосо́биться к обстоя́тельствамadaptovat se na podmínky

ideální: идеа́льные усло́вияideální podmínky

klást: ста́вить усло́вияklást si podmínky

pod, pode: при усло́вииpod podmínkou

povětrnostní: пого́дные усло́вияpovětrnostní podmínky

připravit: подгото́вить подходя́щие усло́вияpřipravit vhodné podmínky

určitý: при определённых усло́вияхza určitých podmínek

ztížený: затруднённые усло́вияztížené podmínky

бытово́й: бытовы́е усло́вияživotní podmínky

осуждённый: усло́вно осуждённыйosoba v podmínce, podmíněně odsouzený

пого́дный: пого́дные усло́вияpovětrnostní podmínky

ра́вный: на ра́вных усло́вияхza stejných podmínek

труд: усло́вия труда́pracovní podmínky

усло́вие: усло́вия труда́pracovní podmínky

жили́щный: жили́щные усло́вияbytové podmínky

определённый: при определённых усло́вияхza určitých podmínek

podmínka: усло́вия платежа́platební podmínky