Hlavní obsah

podmínka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předpoklad) усло́виеpod podmínkou, že ...при (том) усло́вии, е́сли ...za určitých podmínekпри определённых усло́вияхpodmínky pracovní smlouvyусло́вия трудово́го догово́раdodací podmínkyусло́вия поста́вкиstanovit podmínkyустанови́ть усло́вияklást komu podmínkyста́вить усло́вия комуplatební podmínkyусло́вия платежа́
  2. podmínky (okolnosti) усло́вия, обстоя́тельстваpovětrnostní podmínkyпого́дные усло́вияživotní podmínkyбытовы́е усло́вия, усло́вия жи́зниpracovní podmínkyусло́вия (для) труда́v laboratorních podmínkáchв лаборато́рных усло́виях
  3. hovor.(trest ap.) усло́вка, усло́вное наказа́ние

Vyskytuje se v

jistý: za jistých podmínekпри определённых усло́виях

provozní: provozní podmínkyусло́вия рабо́ты

adaptovat: adaptovat se na podmínkyприспосо́биться к обстоя́тельствам

ideální: ideální podmínkyидеа́льные усло́вия

klást: klást si podmínkyста́вить усло́вия

pod, pode: pod podmínkouпри усло́вии

povětrnostní: povětrnostní podmínkyпого́дные усло́вия

připravit: připravit vhodné podmínkyподгото́вить подходя́щие усло́вия

určitý: za určitých podmínekпри определённых усло́виях

ztížený: ztížené podmínkyзатруднённые усло́вия

бытово́й: бытовы́е усло́вияživotní podmínky

осуждённый: усло́вно осуждённыйosoba v podmínce, podmíněně odsouzený

пого́дный: пого́дные усло́вияpovětrnostní podmínky

ра́вный: на ра́вных усло́вияхza stejných podmínek

труд: усло́вия труда́pracovní podmínky

усло́вие: усло́вия труда́pracovní podmínky

усло́вие: усло́вия платежа́platební podmínky

усло́вие: усло́вия догово́раsmluvní podmínky

усло́вие: усло́вия поста́вкиdodací podmínky

жили́щный: жили́щные усло́вияbytové podmínky

определённый: при определённых усло́вияхza určitých podmínek