Hlavní obsah

труд

Podstatné jméno, rod mužský-а́

  1. práce, činnost fyzická, duševní ap.усло́вия труда́pracovní podmínky производи́тельность труда́produktivita práce
  2. úsilí, námaha, práceс трудо́мstěží, s námahouбез труда́bez potíží, snadno
  3. dílo, (celoživotní) práce

Vyskytuje se v

производи́тельный: produktivní práceпроизводи́тельный труд

разделе́ние: dělba práceразделе́ние труда́

безопа́сность: bezpečnost práceбезопа́сность труда́

охра́на: bezpečnost práceохра́на труда́

с: pracněс трудо́м

труд: pracovní podmínkyусло́вия труда́

у́мственный: duševní práceу́мственный труд

усло́вие: pracovní podmínkyусло́вия труда́

часово́й: hodinová mzdaчасова́я опла́та (труда́)

акко́рдный: úkolová mzdaакко́рдная опла́та труда́

опла́та: výplata, mzda, zaplacení práceопла́та труда́

повреме́нный: hodinová mzdaповреме́нная опла́та (труда́)

повы́сить: zvýšit produktivitu práceповы́сить производи́тельность труда́

подня́ться: Zvýšila se produktivita práce.Подняла́сь производи́тельность труда́.

физи́ческий: fyzická/manuální práceфизи́ческий труд

терпе́ние: Trpělivost růže přináší.Терпе́ние и труд всё перетру́т.

bezpečnost: bezpečnost práceохра́на труда́

celoživotní: celoživotní díloтруд всей жи́зни

dělba: dělba práceразделе́ние труда́

duševní: duševní práceу́мственный труд

hodinový: hodinová mzdaпочасова́я опла́та (труда́)

náklad: ekon. mzdové nákladyзатра́ты на опла́ту труда́

námaha: s námahouс трудо́м

podmínka: pracovní podmínkyусло́вия (для) труда́

práce: práce v domácnostiдома́шний труд

pracovní: pracovní úřadбюро́ по трудоустро́йству, би́ржа труда́

produktivita: produktivita práceпроизводи́тельность труда́

prostředek: ekon. pracovní prostředkyсре́дства труда́

sisyfovský: sisyfovská práceсизи́фов труд

trh: trh práceры́нок труда́

úřad: úřad práceби́ржа труда́, бюро́ по трудоустро́йству, центр за́нятности

veřejně: veřejně prospěšná práceобщеполе́зный труд

zákoník: zákoník práceко́декс зако́нов о труде́

životní: životní díloжи́зненный труд

dílo: vědecké díloнау́чный труд

hygiena: hygiena práceгигие́на труда́

manuální: manuální práceфизи́ческий труд

mechanický: mechanická práceмехани́ческий труд

mzdový: mzdové nákladyзатра́ты на опла́ту труда́

těžce: těžce vydělané penízeс трудо́м зарабо́танные де́ньги

bez, beze: Bez práce nejsou koláče.Без труда́ не вы́тащишь и ры́бку из пруда́.

fuška: Dalo to fušku.Э́то дало́сь с трудо́м.

koláč: Bez práce nejsou koláče.Без труда́ не вы́тащишь и ры́бку из пруда́.

růže: Trpělivost růže přináší.Терпе́ние и труд всё перетру́т.

би́ржа: zprostředkovatelna práce, úřad práceби́ржа труда́