Hlavní obsah

труд

Podstatné jméno, rod mužský-а́

  1. práce, činnost fyzická, duševní ap.усло́вия труда́pracovní podmínky производи́тельность труда́produktivita práce
  2. úsilí, námaha, práceс трудо́мstěží, s námahouбез труда́bez potíží, snadno
  3. dílo, (celoživotní) práce

Vyskytuje se v

би́ржа: би́ржа труда́zprostředkovatelna práce, úřad práce

производи́тельный: производи́тельный трудproduktivní práce

разделе́ние: разделе́ние труда́dělba práce

безопа́сность: безопа́сность труда́bezpečnost práce

охра́на: охра́на труда́bezpečnost práce

с: с трудо́мpracně

у́мственный: у́мственный трудduševní práce

усло́вие: усло́вия труда́pracovní podmínky

часово́й: часова́я опла́та (труда́)hodinová mzda

акко́рдный: акко́рдная опла́та труда́úkolová mzda

опла́та: опла́та труда́výplata, mzda, zaplacení práce

повреме́нный: повреме́нная опла́та (труда́)hodinová mzda

повы́сить: повы́сить производи́тельность труда́zvýšit produktivitu práce

подня́ться: Подняла́сь производи́тельность труда́.Zvýšila se produktivita práce.

с: с трудо́мstěží, s námahou

физи́ческий: физи́ческий трудfyzická/manuální práce

терпе́ние: Терпе́ние и труд всё перетру́т.Trpělivost růže přináší.

bezpečnost: bezpečnost práceохра́на труда́

celoživotní: celoživotní díloтруд всей жи́зни

dělba: dělba práceразделе́ние труда́

duševní: duševní práceу́мственный труд

hodinový: hodinová mzdaпочасова́я опла́та (труда́)

náklad: ekon. mzdové nákladyзатра́ты на опла́ту труда́

námaha: s námahouс трудо́м

námaha: bez námahyбез труда́

podmínka: pracovní podmínkyусло́вия (для) труда́

práce: práce v domácnostiдома́шний труд

práce: produktivita práceпроизводи́тельность труда́

pracovní: pracovní úřadбюро́ по трудоустро́йству, би́ржа труда́

produktivita: produktivita práceпроизводи́тельность труда́

prostředek: ekon. pracovní prostředkyсре́дства труда́

trh: trh práceры́нок труда́

úřad: úřad práceби́ржа труда́, бюро́ по трудоустро́йству, центр за́нятности

veřejně: veřejně prospěšná práceобщеполе́зный труд

zákoník: zákoník práceко́декс зако́нов о труде́

životní: životní díloжи́зненный труд

dílo: vědecké díloнау́чный труд

hygiena: hygiena práceгигие́на труда́

manuální: manuální práceфизи́ческий труд

mechanický: mechanická práceмехани́ческий труд

mzdový: mzdové nákladyзатра́ты на опла́ту труда́

těžce: těžce vydělané penízeс трудо́м зарабо́танные де́ньги

bez, beze: Bez práce nejsou koláče.Без труда́ не вы́тащишь и ры́бку из пруда́.

fuška: Byla to fuška.Э́то дало́сь с трудо́м.

koláč: Bez práce nejsou koláče.Без труда́ не вы́тащишь и ры́бку из пруда́.

práce: Bez práce nejsou koláče.Без труда́ не вы́нешь и ры́бку из пруда́.

růže: Trpělivost růže přináší.Терпе́ние и труд всё перетру́т.