Hlavní obsah

trh

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (v komerční sféře) ры́нокuvést na trhвы́вести на ры́нокčerný/volný trhчёрный/откры́тый ры́нокvnitřní/zahraniční trhвну́тренний/вне́шний ры́нокtrh práceры́нок труда́
  2. (veřejný prodej a nákup) база́р, ры́нокbleší trhтолку́чка, барахо́лка, блоши́ный ры́нок
  3. (tržiště) ры́нок, база́рzast. торг

Vyskytuje se v

bleší: bleší trhблоши́ный ры́нок, толку́чка, барахо́лка

černý: černý trhчёрный ры́нок

devizový: devizový trhвалю́тный ры́нок

neviditelný: neviditelná ruka trhuневи́димая рука́ ры́нка

volný: ekon. volný trhво́льный ры́нок

akciový: akciový trhры́нок а́кций

domácí: domácí trhвну́тренний ры́нок

jednotný: jednotný trh v EUеди́ный ры́нок

kapitálový: kapitálový trhры́нок капита́лов

ovládnout: ovládnout světový trhзахвати́ть мирово́й ры́нок

proniknout: proniknout na trhвы́йти на ры́нок

přesytit: přesytit trh výrobkyзатова́рить ры́нок проду́ктами

saturace: ekon. saturace trhuнасыще́ние ры́нка

uvádět: uvádět výrobek na trhвы́водить проду́кт на ры́нок

uvést: uvést zboží na trhвы́вести/вы́бросить това́р на ры́нок

блоши́ный: bleší trhблоши́ный ры́нок

площа́дка: tržiště, trhторго́вая площа́дка

ры́нок: bleší trhблоши́ный ры́нок

вну́тренний: vnitřní trhвну́тренний ры́нок

за́пуск: uvedení výrobku na trhза́пуск проду́кта

trh: černý/volný trhчёрный/откры́тый ры́нок