Hlavní obsah

jednotný

Vyskytuje se v

číslo: еди́нственное/мно́жественное число́jednotné/množné číslo

měna: национа́льная/о́бщая/еди́ная валю́таnárodní/společná/jednotná měna

энергосисте́ма: еди́ная энергосисте́маjednotná energetická soustava

jednotný: единогла́сное мне́ниеjednotný názor