Hlavní obsah

oddělený

Vyskytuje se v

oddělení: lůžkové oddělení v nemocniciпала́тный ко́рпус больни́цы, стациона́рное отделе́ние

osobní: osobní odděleníотде́л ка́дров

studijní: studijní odděleníуче́бный отде́л, уче́бная часть

styk: oddělení pro styk s veřejnostíотде́л по свя́зям с обще́ственностью

infekční: infekční oddělení nemocniceинфекцио́нное отделе́ние больни́цы

konzulární: konzulární odděleníко́нсульский отде́л

kožní: kožní odděleníдерматологи́ческое отделе́ние

oddělit: oddělit čárkou coотдели́ть запято́й что

rehabilitace: oddělení rehabilitaceотделе́ние реабилита́ции

reklamační: reklamační odděleníотде́л реклама́ций/прете́нзий

resuscitační: resuscitační odděleníреанимацио́нное отделе́ние, реанима́ция

vývojový: vývojové odděleníо́пытно-констру́кторский отде́л, ОКО

zákazník: oddělení péče o zákazníkyклие́нтский центр

pleva: oddělit zrno od plevотдели́ть зерно́ от плевёл

кадр: personální odděleníотде́л ка́дров

ка́дры: personální odděleníотде́л ка́дров

отде́л: osobní/personální odděleníотде́л ка́дров

осо́бый: oddělený pokojосо́бая ко́мната

отдели́ть: oddělit čárkou coотдели́ть запято́й что

oddělený: oddělený pokojосо́бая ко́мната