Hlavní obsah

styk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (kontakt) конта́кт, связь, обще́ниеnavázat/zakázat styk s kýmустанови́ть/запрети́ть конта́кт/связь с кем/чемJsem s ním ve styku.Я с ним в конта́кте.písemný stykкорреспонде́нция, перепи́ска, обме́н пи́сьмамиosobní stykли́чный конта́ктoddělení pro styk s veřejnostíотде́л по свя́зям с обще́ственностьюmezinárodní stykyмеждунаро́дные конта́ктыfin. bezhotovostní/peněžní stykбезнали́чный/де́нежный оборо́т
  2. styky (konexe) mn. свя́зи, конта́кты
  3. (pohlavní) полово́е сноше́ние, полова́я связь
  4. (místo dotyku) стык, конта́кт

Vyskytuje se v

peněžní: де́нежные отноше́нияpeněžní styk

pohlavní: полова́я связь, полово́й актpohlavní styk

bezvízový: безви́зовый режи́мbezvízový styk

navázat: установи́ть дипломати́ческие отноше́ния/сотру́дничествоnavázat diplomatické styky/spolupráci

nechráněný: незащищённый полово́й актnechráněný pohlavní styk

obnovit: возобнови́ть свя́зи с кемobnovit styky s kým

pěstovat: подде́рживать дру́жеские отноше́нияpěstovat přátelské styky

přerušit: порва́ть свя́зиpřerušit styky

přijít: встре́титься с кем/чемpřijít do styku s kým/čím

нали́чный: нали́чный расчётhotovostní platební styk

безви́зовый: ввести́ безви́зовый режи́мzavést bezvízový styk

знако́мство: прекрати́ть знако́мствоpřerušit styky

styk: корреспонде́нция, перепи́ска, обме́н пи́сьмамиpísemný styk