Hlavní obsah

domácí

Přídavné jméno

  1. (v domácnosti, ve vlastním domově) дома́шнийdomácí práceдома́шние рабо́тыdomácí úlohaдома́шнее зада́ниеdomácí potřebyпредме́ты дома́шнего обихо́да
  2. (zvíře) дома́шний, приручённыйdomácí zvířataдома́шние живо́тные
  3. (zdejší, tuzemský) оте́чественный, вну́треннийdomácí trhвну́тренний ры́нок
  4. (domácký, nelíčený) дома́шний, семе́йный

Podstatné jméno, rod mužský pomnožné

Vyskytuje se v

hrubý: валово́й вну́тренний/национа́льный проду́ктhrubý domácí/národní produkt

kino: дома́шний кинотеа́трdomácí kino

kočka: дома́шняя ко́шкаkočka domácí

lékárnička: дома́шняя/похо́дная/доро́жная апте́чкаdomácí/příruční/cestovní lékárnička

mazlíček: дома́шний пито́мецdomácí mazlíček zvíře

násilí: дома́шнее/физи́ческое наси́лиеdomácí/fyzické násilí

obchod: вну́тренняя торго́вля, вну́тренний ры́нокvnitřní/domácí obchod

pán: домохозя́инpan domácí

produkt: валово́й вну́тренний/национа́льный проду́ктekon. hrubý domácí/národní produkt

puťka: дома́шняя ку́рицаdomácí puťka

slovo: дома́шние/чужи́е/заи́мствованные слова́domácí/cizí/přejatá slova

spotřebič: бытова́я те́хникаdomácí spotřebiče

tisk: ме́стная/зарубе́жная печа́тьdomácí/zahraniční tisk

úkol: дома́шнее зада́ние, дома́шка, уро́кdomácí úkol

vězení: дома́шний аре́стdomácí vězení

výroba: куста́рное произво́дствоdomácí výroba

zvíře: дома́шние/сельскохозя́йственные/ди́кие живо́тныеdomácí/hospodářská/divoká zvířata

cestovní: вну́тренний тури́змdomácí cestovní ruch

cvičení: дома́шнее упражне́ниеdomácí cvičení

kořalka: гнать самого́н(ку)pálit domácí kořalku

kuchyně: дома́шняя ку́хняdomácí kuchyně

meta: домdomácí meta

oblečení: спорти́вная/дома́шняя оде́ждаsportovní/domácí oblečení

pantofel: дома́шние ту́фли, та́почкиdomácí pantofle

politika: вну́тренняя/вне́шняя/мирова́я поли́тикаdomácí/zahraniční/světová politika

potřeba: бытовы́е това́рыdomácí potřeby obchod

práce: дома́шнее зада́ние по матема́тикеdomácí práce z matematiky

tým: дома́шняя кома́ндаdomácí tým

úloha: кла́ссное/дома́шнее зада́ниеškolní/domácí úloha

vypálit: вы́гнать самого́нvypálit domácí pálenku

zvířectvo: ме́лкие дома́шние живо́тныеdrobné domácí zvířectvo

бытово́й: бытова́я те́хникаdomácí spotřebiče

валово́й: валово́й вну́тренний проду́ктhrubý domácí produkt

воробе́й: домово́й воробе́йvrabec domácí

кинотеа́тр: дома́шний кинотеа́трdomácí kino

клоп: посте́льный клопštěnice domácí

проду́кт: валово́й вну́тренний/национа́льный проду́ктhrubý domácí/národní produkt

промтова́рный: промтова́рный магази́нdomácí potřeby obchod

дома́шний: дома́шнее зада́ниеdomácí úkol

живо́тное: дома́шние/промысло́вые/ди́кие живо́тныеdomácí/průmyslová/divoká zvířata

зада́ние: дома́шнее зада́ниеdomácí úkol

о́бувь: ко́жаная/зи́мняя/спорти́вная/дома́шняя о́бувьkožená/zimní/sportovní/domácí obuv

ры́нок: вну́тренний ры́нокdomácí trh

сочине́ние: кла́ссное/дома́шнее сочине́ниеškolní/domácí úloha

тури́зм: вну́тренний/иностра́нный тури́змdomácí/zahraniční cestovní ruch

хозя́йственный: хозя́йственный магази́нobchod s domácími potřebami

электроприбо́р: бытовы́е электроприбо́рыdomácí elektrospotřebiče

domácí: дома́шние рабо́тыdomácí práce